Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CEBALO, Roko, strojarski inženjer (Lumbarda na Korčuli, 24. V 1930). Osnovnu školu završio je u Lumbardi 1943. U siječnju 1944. odlazi u NOVJ. Od 1947. radi u brodogradilištu u Korčuli i završava školu učenika u privredi 1949, a potom se zapošljava u brodogradilištu »Split« u Splitu. Tu polazi Večernju tehničku školu (1949–52), a 1954. upisuje strojarski odjel Strojarsko-brodograđevnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 1960, doktorirao 1985. temom Optimalno područje brušenja u puno vatrootpornih Ni-legura za plinske turbine. Od 1961. do 1987. radi u tvornici »Jugoturbina« u Karlovcu i predaje na Višoj tehničkoj strojarskoj školi u Karlovcu (1963–84). Potom predaje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je od 1984. viši predavač, od 1987. Znanstveni savjetnik i redoviti profesor te od 1989. šef katedre za alatne strojeve. Boravio je u više evropskih zemalja, dapanu i SAD-u na studijskim putovanjima i specijalizaciji. Znanstvene i stručne radove iz područja obrade metala, primjene modernih tehnologija i fieksibilnih obradnih sustava objavljivao je u publikacijama Strojarstvo (1967, 1971–72, 1974–75, 1977–78, 1980, 1982, 1987), Obrada metala i tribologija (1976, 1977, 1986, 1987), Tehničke informacije »Jugoturbina« (1967, 1969, 1972, 1974–75, 1982), Tehničke informacije »Enim« (1972), International Journal of Production Research (1988). Autor je više studija i realiziranih tehnoloških projekata te se bavi revitalizacijom alatnih strojeva. Dobitnik Nagrade grada Karlovca 1977.

DJELA: Obrada materijala (skripta), 1. Karlovac 1980. — Moderna tehnika brušenja. Zadar 1987, 19882.
 
LIT.: Priznanja najboljima. Karlovački tjednik, 24(1977) 6. V, str. 6. — N. Perić: Disertacija čelikom izbrušena. Vjesnik, 45(1985) 29. VII, str. 3.
 
Stipe Kutleša (1989)