Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CINTOLESI, Ottavio, baletni umjetnik, koreograf i pedagog (Santiago de Chile, 14. IV 1924). Studirao na Plesnom kanzervatoriju Čileanskog sveučilišta kod Ernsta Uthoffa, Kurta Jossa, Jelene Poljakove i Vadima Sulime. Od 1946. član Čileanskoga nacionalnog baleta, 1948. prvi plesač i koreograf, 1950. baletni majstor. Istodobno predavao 1948–52. na Plesnom konzervatoriju u Santiagu. Od 1953. u Parizu je najprije asistent Sergea Lifara na Koreografskom institutu te 1954–55. baletni majstor i koreograf trupe Ballet de France, a 1955–58. djeluje u Zagrebu kao koreograf i redatelj baleta HNK te nastavnik na Baletnoj školi. Vrativši se u Čile, 1958. utemeljio i do 1966. vodio Ballet Municipal de Santiago, potom radio u Firenci, Zürichu i u putujućoj francuskoj trupi Ballet–Théâtre Contemporain. Od 1973. direktor je baleta Gradskog kazališta u Bonnu, a od 1979. ponovo vodi Ballet Municipal de Santiago. Kao baletni umjetnik i koreograf najbolja je ostvarenja postigao u modernom baletu. U zagrebačkom kazalištu postavio je, odnosno koreografirao i režirao, niz kraćih baleta: La Valse (M. Ravel), Mreža (D. Scarlatti), Petruška (I. Stravinski), Ballet Concerto (A. Vivaldi), Candelaria (M. C. Riesco), Pelivani (H. Saugnet) i Don Juan (R. Strauss), u kojemu je ujedno plesao naslovnu ulogu.

 
Ivona Ajanović (1989)