Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CIPIKO, Lelij (Cippico, Ćipiko, Lelije), splitski nadbiskup (Kaštel-Stari,11. VIII 1721 — Split, 24. III 1807). Sin je Koriolana i Magdalene de Bortholatiis. Prvu je izobrazbu dobio u Trogiru, a tri razreda gramatike učio u hrvatskom zavodu u Loretu (1736–39). Nije poznato gdje je nastavio studij retorike, filozofije i teologije. Na Sveučilištu u Padovi postigao je doktorat obaju prava. Neko je vrijeme radio u Kaštel-Starom, a zatim je u trogirskoj biskupskoj kuriji bio crkveni sudac, kanonik i arhiđakon trogirskog Kaptola. Venecijanski senat ga je 4. X 1783. izabrao za šibenskog biskupa. Kad j e trogirski biskup Ivan Antun Miočević bio određen za splitskog nadbiskupa, C. se odrekao Šibenske biskupije i prihvatio Trogirsku. Međutim, Miočević je ostao u Trogiru, pa je papa Pio VI imenovao Cipika 20. IX 1784. splitskim nadbiskupom. Zbog kuge u Splitu preuzeo je upravu Nadbiskupije tek 8, II 1786. Pokopan je u splitskoj katedrali. — Nakon pada patricijske vlade u Veneciji 12. V 1797. i u početku austrijske uprave, zauzimao se C. za sjedinjenje Dalmacije s banskom Hrvatskom. Zajedno s makarskim biskupom Fabijanom Blaškovićem podupirao je veze sa zagrebačkim biskupam M. Vrhovcem i nekim hrvatskim županijama nastojeći to sjedinjenje požuriti. Stoga upućuje 30. I 1798. pismo caru Franji II. Kad je 1806. nastupila francuska uprava u Dalmaciji, C. je na traženje providura Vicka Dandola zajedno s ostalim dalmatinskim biskupima pastirskim pismom pozvao vjernike na pokornost navim vlastima. Posljednji je nosio naslov »primas Dalmacije i cijele Hrvatske«, jer je 30. VI 1828. Splitska nadbiskupija svedena na biskupiju i ujedinjena s Makarskom.

DJELA: Ad sacram caesaream regiam apostolicam majestatem Francisci II. Epistola archiepiscopi Spalatensis necnon Dalmatiae et totius Chrobatiae primatis. (S. l., s. a.).
 
LIT.: P. Pisani: La Dalmatie de 1797 a 1815. Paris 1893, 66–67, 228. — G. Coleti: Accessiones et correctiones all’Illyricum sacrum del P. D. Farlati. Spalato 1909, 93–94. — P. Karlić: Kraljski Dalmatin (1806–1810). Zadar 1912, 13. — U. Krizomali: Lelije Cippico (posljednji splitski nadbiskup 1784–1807). List Biskupije splitsko-makarske, 62(1940) 5/6, str. 45–46. — G. Novak: Pokret za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom (1797–1814). Rad JAZU, 1940, 269, str. 60–61. — S. Antoljak: Dalmatinsko pitanje kroz vjekove. Zagreb 1944, 92–105. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 6. Patavii 1958, 385.
 
Slavko Kovačić (1989)