Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CORNER, Andrija (Corneli, Cornelio, Cornelius), splitski nadbiskup (Venecija, 1472 — Rim, 1563). Za splitskog nadbiskupa izabran je 1514. u vrijeme održavanja V lateranskog sabora (1512–17), u kojega je radu od tada sudjelovao. Još 1517. nosi naslov izabranog nadbiskupa a već iduće godine taj se pridjevak uz njegovo ime ne spominje. U Rimu se zadržao desetak godina. U njegovo ime splitskom crkvom upravljao je kanonik Marko Nadalić stariji, a generalnim vikarom imenovao je Marka Nadalića mlađeg. U Splitu je, s prekidima, boravio 1527–43. Obišao je dio biskupije koji Turci još nisu bili zauzeli. Nadbiskup C. je 1535. donio konstitucije o pitanjima liturgije, crkvene stege i čuvanja crkvene imovine. Njegove su uredbe sankcionirale mletačke civilne vlasti i prije 1535, potom 1545. i 1547. svojim dopisima lokalnim vlastima u Splitu. Cornerove su konstitucije važno svjedočanstvo o reformnom nastojanju u crkvi prije tridentske obnove (D. Farlati). Nažalost, u njima je utvrđeno zapostavljanje glagoljaša. Sinovcu Marku osigurao je 1536. naslov izabranog splitskog nadbiskupa. Prije odlaska na Tridentski sabor u Rimu je 1543. dao ovjeroviti prijepis poznate reambulacije dobara Splitske nadbiskupije. U to vrijeme dobio je u komendu opatiju Sv. Stjepana u Splitu i njenih se prihoda odrekao, posjedujući bogatu nadarbinu u Cisanu kod Verone. U očekivanju sabora boravio je kod brata kardinala Franje u Viterbu (1543–45). Budući da mu je brat pred samo otvaranje sabora umro, ostao je ondje još neko vrijeme sredujući ostavštinu pa je u Trident stigao tek krajem 1546. ili početkom 1547. Neke saborske odluke proglašene tijekom 1547. potpisao je prvi među prisutnim nadbiskupima, odmah nakon kardinala. Nije sudjelovao na zasjedanjima drugog i trećeg dijela sabora (1551/52. i 1562/63). U Split se više nije vratio. Ostatak života proveo je u Rimu.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 3. Venetiis 1765, 435–547. — G. Coleti: Accessiones et correctiones all’Illyricum sacrum del P. D. Farlati. Spalato 1909, 79. — V. Cavazzocca Mazzanti: La pieve di Cisano di Gardesana. Atti dell’Accademia d’agraria, scienze, lettere, arti e comercio di Verona, S IV, 1911, 12, str. 11–12, 16–20. — C. Eubel i G. Gulik: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 3. Monasterii 19232, 302–303. — I. Ostojić: Benediktinci u Hrvatskoj; 3. Split 1965. — Isti: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975.
 
Slavko Kovačić (1989)