Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CVITAN, Gabrijel, književnik (Zaton kod Šibenika, 11. XII 1904 — ?). Nakon završetka pučke škole nije odmah nastavio školovanje, nego je ostao težak, ali u svojoj dvadesetoj godini polaže ispit za upis u Učiteljsku školu u Šibeniku, koju završava 1929. Bio je učitelj u mnogim dalmatinskim mjestima do 1940, kada postaje školskim nadzornikom u Splitu, a 1941. u Omišu. Za rata bio je školski izvjestitelj Ministarstva nastave u Zagrebu, ravnatelj pučke škole i ponovo školski izvjestitelj. Od 1943. do 1944. uređivao je list za mladež Smilje. Prilikom sloma NDH povlači se u Austriju, gdje mu nestaje traga. — Od 1930. C. je pjesmama, dječjim pjesmama i pričama surađivao u listovima Jadranska vila, Omladina, Hrvatska prosvjeta, Smilje, Evolucija, Pučka prosvjeta, Hrvatska smotra, Dom i škola, Mali Istranin, Seljački dom, Katolik, Mali rodoljub. Programatski se predstavio javnosti 1934. pjesmama Zemlja se budi i Pjesma o maloj vezilji, objavljenima u zajedničkoj zbirci desetorice pjesnika Lirika grude, koji nakon moderne i lijeve socijalne lirike svoj tematski zaokret prema selu i seljaštvu ističu kao ideološku usmjerenost, potaknutu ideologijom A. Radića i razvojem hrvatskoga seljačkog pokreta. Prije rata objavio je zbirku pjesama Glas zemlje i za rata s B. Klarićem Pjevači zemlje, u kojoj se nalaze i pjesme ustaške slavljeničke intonacije On je došao i Večer slobode. Druge su, međutim, pjesme obiju zbirki doživljaji primorskog i zagorskog krajolika, mora, maslina i vinograda, krčenja krša, kopača, orača i ribara, žetve i berbe, sa socijalnim i rodoljubnim podtekstom. Dječje pjesme tiskao je 1944. u zbirci Voda iz kamena, a četiri kratke dječje priče dotjerana proznog izraza 1943. u knjižici Ptičji dvori.

DJELA: Glas zemlje. Šibenik 1937. — Ptičji dvori. Zagreb 1943. — Pjevači zemlje (suautor B. Klarić). Zagreb 1944. — Voda iz kamena. Zagreb 1944.
 
LIT.: J. Andrić: Mladi pjesnici pjevaju o selu. Obitelj, 6(1934) 15, str. 282. — A. Jakšić: Najmlađa hrvatska lirika. Svijet, 9(1934) XVIII/26, str. 538. — I. Kozarčanin: Lirika sela. Pregled, 8(1934) 125/126, str. 338. — S. Šimić: Lirika grude. Književnik, 7(1934) 8, str. 374. — P. Grgec (r-c): Gabrijel Cvitan, Glas zemlje. Hrvatska straža, 9(1937) 278, str. 5. — J. Jurjević: Gabrijel Cvitan, Glas zemlje. Jadranski dnevnik, 4(1937) 270, str. 2. — V. Nikolić: Gabrijel Cvitan, Glas zemlje (predgovor). Šibenik 1937. — Isti: Glas zemlje. Obzor, 78(1938) 3, str. 1. — M. Božičević: Gabrijel Cvitan, Voda iz kamena. Naprijed, 85(1944) 7/8, str. 246. — V. Nikolić: Pjevači zemlje. Hrvatski narod, 6(1944) 1194, str. 2.
 
Redakcija (1989)