Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CVJETKOVIĆ, Anton, strojarski inženjer, konstruktor aviona (Dubrovnik, 12. VI 1927). Diplomirao 1954. pri Strojarsko-brodograđevnom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Prvi konstruktor lakog sportskog aviona koji je iskoristio »Volkswagenov« automobilski motor od 22 KS za njegov pogon. Avion je imao velike prednosti, jer je trošio malo benzina, bio jednostavan za letenje i upola jeftiniji od sličnih aviona u svijetu. Avion je konstruirao još kao student strojarstva 1951. Konačnu montažu završio je u radionici Zrakoplovnog saveza Hrvatske uz pomoć fakultetskih kolega u Zagrebu ujesen 1952. Njegova konstrukcija dobila je popularni naziv »avion za malog čovjeka« i »narodni avion«. Prvi pokusni let izveo je zagrebački pilot Đuro Švarc 19. XI 1952. u Zagrebu. Avion je dobio oznaku CA-51. Osim sportske imao je i kurirsku namjenu. Raspon krila 8,40 m, duljina trupa 5,40 m, ukupna težina u letu 300 kg. Troši manje od 6,5 1 benzina na sat leta. Maksimalna brzina 130 km/h, minimalna 60 km/h. Dostiže visinu od 3400 m. Izrađen je od drva. Radionica Zrakoplovnog saveza Hrvatske izradila je 5 primjeraka CA-51. U muzeju Vazduhoplovstva u Surčinu kraj Beograda nalaze se dva primjerka. U svibnju 1956. otišao je C. u Saveznu Republiku Njemačku, gdje je radio godinu dana u tvornici automobila »Ford« kao konstruktor. Iz Njemačke uputio se u SAD 1957. Ponajprije je radio kao statičar u tvornici »Cessna« u gradu Wichita (Kansas), na velikom četveromotornom avionu Cessna 620, zatim u Denveru (Colorado) kao konstruktor uređaja za izbacivanje pilota sa sjedištem iz aviona u letu (za spasavanje pilota). Odatle se uputio u San Diego (Kalifornija) u »Solar-Company« u odio za rakete. Ondje je radio na raketama »Minuteman« i 1961. sagradio novu modificiranu verziju svojega jednosjedog aviona CA-51, koji je dobio oznaku CA-61. U poduzeću North American Rockwell radio je na projektu »Apollo« kao vodeći inženjer, a važan je njegov rad na bombarderu B-1 i na svemirskom raketoplanu Space Shuttle. Svoj avion CA-61 stalno je usavršavao do najnovijeg tipa CA-65A, s kojim je postigao maksimalnu brzinu od 280 km/h. Nacrte svojih aviona prodao je u Australiju, Kanadu, Južnu Afriku i Sjedinjene Američke Države.

DJELA: Domaća konstrukcija ultralakog aviona. Narodna krila, 6(1953) 5, str. 2–5. — Construction Manual for CA-51 and CA-65 Aeroplanes. Redondo Beach 1986.
 
LIT.: B. Bucalo: Naš avion CA-51 jedan od najboljih te kategorije na svijetu. VUS, 2(1953) 1. IV, str. 5. — D. Downie: Homebuilt with an Accent. Kitplanes (Los Angeles), 3(1986) 8, str. 38–43.
 
Boris Puhlovski (1989)