Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČAČKOVIĆ VRHOVINSKI, Juraj, društveni djelatnik (Zagreb, 9. IV. 1864 — Zagreb, 6. XII. 1934). Sin Vladoja, liječnika. Nakon završene niže gimnazije u Zagrebu, polazi kadetsku školu u Bečkom Novom Mjestu 1878–82. U vojnoj službi napredovao do čina pukovnika (1916). Umirovljen 1919; potom se posvetio privrednom i društvenom radu. Od 1919. povjerenik je pilane u Črnomercu; 1920–25. ravnatelj Tvornice tinte i kemikalija »Albrecht i Kovačić d. d.« u Zagrebu te njezin predsjednik 1925–34. Najveću djelatnost razvio je u Društvu kućevlasnika i zemljoposjednika u Zagrebu, gdje je od 1919. član Upravnog odbora, a 1920–34. predsjednik Društva. God. 1922. osnovao je Gospodarstvenu zadrugu kućevlasnika u Zagrebu. Osnivač je Saveza društava kućevlasnika i zemljoposjednika za Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju i Međumurje (1923), zatim osnivač i predsjednik Glavnog saveza udruženja kućevlasnika i zemljoposjednika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1924). God. 1923–31. bio je urednik Svojine, glasila Društva kućevlasnika i zemljoposjednika, a 1930. pokrenuo je izdavanje kalendara Svojina, kojemu je uredio šest godišta (kalendar za 1935. uredio je zajedno s J. Manzonijem). Za svoje je zasluge imenovan 1930. gradskim zastupnikom.

LIT.: Juraj Čačković-Vrhovinski. Svojina, 15(1934) 25, str. 219–220. — Umro je Juraj Čačković pl. Vrhovinski. Jutarnji list, 23(1934) 8212, str. 8. — M. Ebrić: Sedamdeset godišnjica predsjednika Društva kućevlasnika i zemljoposjednika u Zagrebu g. Jurja Čačkovića Vrhovinskog. Svojina (kalendar), 1935, str. 34–35. — M.: Juraj Čačković-Vrhovinski. Ibid., str. 105–106.
 
Agneza Szabo (1993)