Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČARGONJA, Toma, publicist (Grobnik kraj Rijeke, 9. XII. 1863 — Grobnik, 13. IV. 1935). Cio život radio kao brusač u riječkoj Tvornici duhana; zbog svojih narodnih i političkih nazora odrekao se ponuđene talijanske mirovine. U Grobniku je obavljao dužnosti školskog odbornika i općinskog načelnika, a za I. svjetskog rata osnovao je hrvatsku seljačku zadrugu radi pomoći lokalnom stanovništvu u ratnim prilikama. Kada je 1925. S. Radić došao na proslavu tisućite obljetnice hrvatskog kraljevstva na Grobničko polje, Č. je održao pozdravni govor. Prilozima se javljao i u Hrvatskom pravu (1910).

DJELA: Otvoreno pismo svemožnomu i nepravednomu gospodinu Štigliću, obć. upravitelju u Grobniku. Zagreb 1898. — Iskrena i prijateljska rieč poglavicam grobničkoga Izraela a za promišljanje i ravnanje svemu puku. Rieka 1904. — Poslanica gazitelju zakona, prava i čovječnosti, presvietlom gospodinu dr Vinku baronu Zmajiću, kr. kotarskom predstojniku na Sušaku. Rieka 1907. — Za slogu i jedinstvo svega grobničkoga puka. Rijeka 1908. — Tko je zaveden? Jesu li oni dra Franka ili g. Supila? Koji je Hrvat a koji slavosrb, komu da se više vjeruje, neka sude nepristrani ljudi. Rieka 1909. — Jošte jedna suza kao liek na stare i nove naše rane a na srdce presvietlom gospodinu dr baronu Vinku Zmajiću, kr. vladinom tajniku, gospodaru bakarskoga kotara itd. na Sušaku. Zagreb 1910.
 
Tatjana Blažeković (1993)