Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČELUSTKA, Branko, fizičar (Novi Sad, 21. V. 1929). Gimnaziju polazio u Banjoj Luci (1940–48). Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu završio studij 1952. i obranio 1969. doktorsku disertaciju Promjena nekih fizikalnih parametara na temperaturama faznog prijelaza u bakar i srebro selenidu i njihova interpretacija. Po završetku studija najprije se zaposlio kao gimnazijski profesor (1953–56), a od 1956. asistent je pa docent, potom izvanredni te redoviti profesor fizike na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1976. predstojnik je Zavoda za fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Godinama je i suradnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu. — Osim nastavnim radom, bavi se znanstvenim istraživanjima s područja fizike čvrstog stanja, posebno optičkim i električnim svojstvima višekomponentnih poluvodičkih materijala te je s tog područja objavio više radova u časopisima Glasnik matematičko-fizički i astronomski (1956, 1961–62), Acta metallurgica (1966), Journal of Physics and Chemistry of Solids (London 1966, 1969, 1971, 1974), Physica Status Solidi (Berlin 1967, 1971, 1976–77, 1988), Croatica chemica acta (1969), Fizika (1970, 1976, 1979–80), Thin Solids Films (Amsterdam 1970, 1972, 1974, 1976, 1981), Acta stomatologica Croatica (1987).

DJELA: Fizika za medicinare. Zagreb 1966. — Fizika za višu medicinsku školu. Zagreb 1989.
 
Darko Bidjin (1993)