Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČERNY, Josip, veterinar (Cvezym kraj Českog Broda, Češka, 5. V. 1837 — Maribor, 2. II. 1919). Školovao se u Vojnom veterinarskom institutu u Beču 1860–63. Nakon službovanja u austrougarskim garnizonima u Moravskoj, Galiciji i Mađarskoj, premješten je u Hrvatsku. God. 1884. iz Varaždina premješten je u Zagreb u Hrvatsko-slavonsku zemaljsku pastuharnu, u kojoj je do umirovljenja bio ravnateljem novoosnovane potkivačke škole (1885–97. i 1897–99. nakon njezina odvajanja od pastuharne).

DJELA: Nauka o podkivanju konjah. Zagreb 1892.
 
LIT.: L. Brozović: Prilog povijesti veterinarstva u Hrvata. Spomenica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1959. Zagreb 1959, 116, 117. — E. Vukelić i S. Rapić: Prilog povijesti Hrvatsko-slavonske zemaljske potkivačke škole. Veterinarski arhiv, 1965, XXXV/3–4, str. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95. — M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/2. Zagreb 1970, 58.
 
Josip Badovinac (1993)