Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ALBERT, majstor, slikar u Istri (sredinom XV st.). Prema datiranomu glagoljskom natpisu (… moistar’ albrt’), izradio je 1461. dvije zidne slike u crkvi Sv. Vida u Pazu: Bogorodicu s djetetom na prijestolju, okruženu Sv. Antunom pustinjakom i Sv. Vidom, i Prijestolje milosti (Sv. Trojstvo). Od njegova ciklusa fresaka u crkvi Sv. Kvirina u Jesenoviku sačuvan je lik Sv. Antuna pustinjaka u sjevernoj apsidi i velika narativna kompozicija Poklonstvo kraljeva na sjevernom zidu. Radio je u stilu mletačke gotike.

LIT.: Branko Fučić: Istarske freske. Zagreb 1963, str. 18, sl. 43; kat. str. 13. — Iva Perčić: Zidno slikarstvo Istre (katalog izložbe). Zagreb 1963, 16.
 
Branko Fučić (1983)