Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČOLAK, Tode, književni povjesničar i kritičar (Knin, 3. I. 1931 — Beograd, 27. I. 1990). Maturirao u Kninu 1951, diplomirao jugoslavenske književnosti 1955. na beogradskom Filološkom fakultetu, gdje je 1962. doktorirao disertacijom o životu i književnom djelu Dinka Šimunovića. Najprije bio gimnazijski profesor u Lištici (Široki Brijeg; 1955/56), zatim asistent (1956–62), docent (1962–70), izvanredni (1970–78) te redoviti profesor (1978–90) novije hrvatske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. — Javio se 1949. poezijom, a ubrzo i prvim književnopovijesnim studijama. Među ranijim radovima izdvaja se književnopovijesna studija Zora dalmatinska (1844–1849), tiskana u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu (1959). Objavio je više od tri tisuće članaka, kritika, prikaza, eseja i studija, pretežno o novijoj hrvatskoj te slovenskoj i srpskoj književnosti. Radovima je surađivao u Letopisu Matice srpske, Prilozima za književnost, jezik, istoriju i folklor, Životu, Stremljenju, Savremeniku, Zadarskoj reviji, Izrazu, Kolu, Reviji i dr. Bio je stalni kritičar Borbe, Politike, Književnih novina, a surađivao je i u Vjesniku. Tumačio je hrvatske pisce u kontekstu vremena i ambijenta, nastojeći ih jednostavnim izlaganjem približiti čitatelju. Ponekad se služio komparativnom metodom te književne pojave promatrao u europskom književnom kontekstu. Njegova studija o D. Šimunoviću pozitivistički je utemeljena, katkada neprihvatljivih interpretacija književnih tema i motiva. Za Radnički univerzitet u Beogradu napisao je više brošura o hrvatskim piscima; mnoga je djela pripremio za tisak i opremio predgovorima (A. Šenoa, A. Kovačić, S. S. Kranjčević, Šimunović, J. Kozarac, F. Bevk, A. Ingolič, Prežihov Voranc i dr.). Bio je glavni urednik Književnosti i jezika (1964–68), Književne kritike (1970–72) te Venca i Školskog časa (1974–90). Sa slovenskog je preveo djela O. Župančiča, I. Minattija, K. Koviča, T. Pavčeka, L. Krakara, Ingoliča, Bevka i dr. Neki njegovi radovi prevedeni su na slovenski, makedonski i talijanski. Za djecu i omladinu sastavio je više zbornika, školskih čitanka i lektira; zapažen je antologičar. God. 1981. dobio je »Vukovu nagradu«.

DJELA: Govorenje Petrice Kerempuha. Kruševac 1965. — Čovjek i umjetnik Dinko Šimunović. Rijeka 1966. — Portreti iz novije hrvatske književnosti, 1. Beograd 1967 (9 izd. do 1978); 2. 1976. — Članci i zapisi. Beograd 1971. — Iskopine I. Beograd 1971. — Trajno. Kruševac 1971. — Iskopine II. Beograd 1972. — Lirika Miroslava Krleže (1914–1919). Beograd 1974. — Knjiga čitanja 1974. Kragujevac 1975. — Ogledi i kritike iz slovenačke književnosti. Beograd 1976. — Ka piscu i delu. Sarajevo 1978. — Crvena boja reči. Beograd 1978–1979. — Izabrani portreti iz novije hrvatske i slovenačke književnosti. Gornji Milanovac 1979 (4 izd. do 1982). — Karel Destovnik Kajuh. Gornji Milanovac 1979. — Pravo na sreću. Zapisi u »Nadi«. Beograd 1979. — Iskopine III. Beograd 1981. — Kazivanja na »Kolarcu« i drugde. Beograd 1981.
 
LIT.: D. Berić: Osvrt na studiju Tode Čolaka »Zora dalmatinska«. Školski vjesnik, 10(1960) 9/10, str. 6–7. — Z. Jakšić: Tode Čolak, »Zora dalmatinska«. Zadarska revija, 9(1960) 2, str. 155–158. — I. Frangeš: Djelo Dinka Šimunovića. Borba, 27(1962) 30. IX, str. 9. — Isti: Vrijedan prilog nauci (predgovor u: T. Čolak, Čovjek i umjetnik Dinko Šimunović. Rijeka 1966, 9–10). — M. Vaupotić: Vrijedan prilog nauci. Kolo, 5(1967) 9, str. 240–241. — R. Tautović: Portretist i njegov model. Život, 17(1968) 6, str. 81–84. — V. Marjanović: Tri ogleda iz slovenačke književnosti. Koraci, 7(1972) 3/4, str. 230–232. — M. Đorđević: Pristup Krležinoj lirici. Književna kritika, 6(1975) 6, str. 97–100. — T. M. Bilosnić: Tode Čolak. Knjiga čitanja. Dometi, 9(1976) 11, str. 97. — Lj. Cvijetić: Eseji o poeziji. Odjek, 29(1976) 13/14, str. 22. — N. Vuković: Portreti hrvatskih pisaca. Ovdje, 8(1976) 91, str. 19. — R. Lagumdžija: Tode Čolak, Ka piscu i delu. Treći program — Radio Sarajevo, 7(1978) 23, str. 582–588. — Đ. Stojičić: Traganja i analize. Književna kritika, 10(1979) 6, str. 67–69. — S. Kordić: Kritički rad Tode Čolaka. Književne novine, 32(1980) 30. X, str. 8–9. — V. Pavić: Izabrani portreti pisaca. Zadarska revija, 31(1982) 2/3, str. 238–240. — Đ. Stojičić: Svestrano o piscima i knjigama. Književna kritika, 13(1982) 3, str. 92–94. — V. Pavić: Izabrani portreti pisaca. Stvaranje, 38(1983) 3, str. 362–364. — M. Stojanović: Trajni dar književnosti. Vjesnik, 51(1990) 31. I, str. 8. — Đ. Stojičić: In memoriam Tode Čolak. Politika, 87(1990) 31. I, str. 15.
 
Martin Kaminski (1993)