Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ALBERTI, Janko, splitski patricij (Split, sredinom XV st. — Split, 1493). Sin je Nikole, pjesnika. Oženio se Marijom, rođakinjom dužda Nikole Marcella. Jankova sestra Dobrica bila je majka Marka Marulića. — Istakao se u vojnoj službi Venecije. U sačuvanoj oporuci iz 1493. spominju se njegovi mnogobrojni posjedi u Splitu i okolici: Visoka, Dobri, Brodarica, Rovnice, Žrnovnica, Jane, imanje u blizini Sv. Trojice i Bačvice. Kuća mu se nalazila uz nadbiskupsku palaču. Pokopan je u splitskoj katedrali; na nadgrobnoj ploči uz reljef viteza uklesana su imena i natpis: JANCIUS ALBERTI / NICOLAE ALBERTI F(ILIUS) / JANCIUS HIC SITUS EST VENETUS CLARA SENATUS / DETULIT AUREATAE MUNERA MILITIAE / UT SUA QUANTA FORET VIRTUS PARITERQUE FIDESQUE / TESTARETUR HONOS TALIS ET ULTRA DATIS. (Janko Alberti, sin Nikole Albertija, ovdje je položen. Mletački (mu) senat podijeli slavne dare sjajne vojne službe, da takva počast i preko onoga što je darovano posvjedoči kolika bješe njegova vrlina a jednako i vjernost.). Prema tekstu natpisa nedvojbeno je da je riječ o Janku Albertiju, a ne o Ivanu koji je živio u XVI st., kao što se to pogrešno držalo u starijoj historiografiji.

LIT.: Ante Belas: Oporuka Janka Albertia iz 1493. Jadranski dnevnik, 5(1938) 135, str. 4; 137, str. 4.
 
Julije Grabovac (1983)