Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆEPULIĆ, Drago (Dragan, Dragutin), esejist i filozofski pisac (Novi Vinodolski, 3. I. 1893 — Zagreb, 1. III. 1976). Gimnaziju pohađao u Zagrebu i Bjelovaru te studij romanistike u Beču i Parizu. U Zagrebu bio gimnazijski profesor, zatim službenik u Ministarstvu vanjskih poslova (1942) i u drugim ustanovama. Od 1920. do 1944. povremeno surađivao u listovima i časopisima Nastavni vjesnik, Omladina, Hrvatska prosvjeta, Katolički list, Život, Vjesnik Marijinih kongregacija, Za vjeru i dom, Misao, Duhovni život, Književni horizonti, Obzor, Hrvatska smotra, Hrvatska mladost, Hrvatski ženski list, Hrvatska revija i Preporod. Objelodanio je mnoge studije, rasprave i prikaze o B. Pascalu, Voltaireu, P. Claudelu, o pjesništvu Tome Akvinskog, filozofiji G. W. Leibnitza, M. de Montaignea, dramama H. Ghéona, J. Racinea, etici sreće D. Diderota, pjesništvu F. Jammesa. Također raspravlja o hrvatskoj narodnoj pjesmi, književnom stvaranju, mediteranskim crtama hrvatskog duha (Rinascita, 1943) i drugim književnim i filozofskim temama. U više članaka sklon je vjerskoj ispovijesti, a piše i hagiografske članke. Objavio je u Hrvatskoj smotri i mnoge recenzije knjiga, primjerice knjige A. Barca o V. Vidriću (1941), Povijesti glazbe J. Andreisa (1942), Pobune masa J. Ortege y Gasseta (1941), djela o Tomi Akvinskom G. K. Chestertona (1939). Članke je potpisivao inicijalima Dr. D. Ć., D. Ć. i Ć. D. Tiskao je i književno-filozofske knjige.

DJELA: Montaigne — filozof krize. Zagreb 1936. — Descartesova kriza. Zagreb 1937. — Racine. Zagreb 1939. — Eis heauton. Zagreb 1940. — Ličnosti. Zagreb 1941. — Večernja škola ili Crno cvijeće na Cvjetnicu. Zagreb 1942.
 
LIT.: I. Esih (ie.): Montaigne – filozof krize. Obzor, 76(1936) 86, str. 5. — K. S. dr.: Descartesova kriza. Hrvatska smotra, 5(1937) 12, str. 728–729. — S. Ljubunčić (S. Lj.): Dr Drago Ćepulić, Montaigne, filozof krize. Savremena škola, 11(1937) 5/6, str. 150–160. — I. Kozarčanin (I. K.): Rasprava o Racineu. Hrvatski dnevnik, 4(1939) 1137, str. 12. — D. Žanko (D. Ž.): Racineova godina. Hrvatski narod, 1(1939) 21, str. 5. — ak: Dr. Drago Ćepulić. Studije i eseji. Jutarnji list, 30(1941) 10 462, str. 14. — Z. Milkovć: Knjiga o osmodnevnom ratu. Hrvatski narod, 3(1941) 91, str. 5. — D. Žanko: Drago Ćepulić. Eis heauton – samome sebi. Hrvatska smotra, 9(1941) 1, str. 40–42. — S. Kuraja: Dr. Drago Ćepulić, Ličnosti, studije, eseji. Nastavni vjesnik, 50(1941–42) 1, str. 81–84. — J. Ercegović: Jedno prigušeno ja. Hrvatska revija, 15(1942) 4, str. 220. — Z. Hrvatić: Dr. Drago Ćepulić, Crno cvijeće na Cvjetnicu. Hrvatska smotra, 10(1942) 6, str. 377–380. — T. Smerdel: Razgovor s drom. Dragom Ćepulićem. Nova Hrvatska, 2(1942) 42, str. 13. — A. Jerkov: Dr. Drago Ćepulić. Nedjelja, 15(1943) 2, str. 3. — V. Kovačić (V. K.): Dr. Drago Ćepulić. Nova Hrvatska, 3(1943) 3, str. 15. — D. Markulin: Portrait hrvatskog filozofa i književnika. Nedjelja, 15(1943) 16, str. 7. — o-ić.: Dr. Drago Ćepulić – književnik i filozof. Nedjeljne viesti, 3(1943) 58, str. 6. — S. Vitković: Petdesetgodišnjica života dra Drage Ćepulića. Hrvatska smotra, 11(1943) 2, str. 123–124.
 
Ante Sekulić (1993)