Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆEPULIĆ, Pavao, internist (Novi Vinodolski, 1. VI. 1897 — Zagreb, 18. IV. 1977). Gimnaziju pohađao u Zagrebu, studij medicine u Innsbrucku i Pragu, gdje je diplomirao 1921. Do sredine 1922. radio je u Prosekturi javnih zdravstvenih zavoda u Zagrebu, a zatim je specijalizirao internu medicinu u zagrebačkoj Bolnici milosrdnih sestara. Od 1927. do 1929. kao gradski školski liječnik u Zagrebu obavlja nadzor nad socijalnim, higijenskim i zdravstvenim prilikama te sudjeluje u izradbi uredaba i pravilnika za njihovu zaštitu (Liječnički vjesnik, 1928, 1933; Radnička zaštita, 1938). God. 1929–41. u Bolnici milosrdnih sestara vodi odjel za bolesne sestre, a potkraj 1941. imenovan je predstojnikom bolničkog odsjeka u Ministarstvu zdravstva (poslije Odsjek za bolnice Glavnog ravnateljstva za zdravstvo). Sudjelovao je u izradbi Zakona o zdravstvu i Zakona o bolnicama, izradio pravilnik o reorganizaciji bolničke službe, pravilnik o liječničkoj službi u bolnicama, naredbu o pomoćnom osoblju u zdravstvenoj službi. Izradio je prikaz aktualnog stanja u bolnicama, zauzevši se za gradnju novih i preuređenje postojećih bolnica u Hrvatskoj. Kao član Liječničke komore sudjelovao je i pri izradbi Zakona o liječničkim komorama. U Školi za sestre pomoćnice u Zagrebu bio je od 1923. nastavnik opće i specijalne patologije te interne medicine, a 1943. imenovan je privatnim docentom i naslovnim izvanrednim profesorom zagrebačkoga Medicinskog fakulteta za kolegij zdravstveno zakonodavstvo i nauka o bolnicama. Nakon rata vodio je do umirovljenja 1962. Odjel za tjelesne bolesti Bolnice za živčane i duševne bolesti Vrapče, a zatim je ugovorni internist u Bolnici za duševne bolesti u Popovači. Osobito se bavio proučavanjem neurovegetativnih promjena u pojedinim organskim bolestima i neurovegetativnim djelovanjem nekih lijekova (Acta neurovegetativa, Beč 1955) te je bio član Međunarodnog društva za neurovegetativnu medicinu.

 
Vladimir Dugački (1993)