Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆOLIĆ, Pavao, podmaršal (Otočac, 3. XI. 1768 — Pančevo, 30. IV. 1838). Brat generala Marka. Vojnu akademiju završio u Bečkom Novom Mjestu. Kao vrstan matematičar služio najprije u topništvu, zatim u glavnom stožeru, a 1819. kao pukovnik u 9. slavonskoj vojnograničarskoj pukovniji (petrovaradinska). Tu je utemeljio prvu matematičku školu u Vojnoj krajini, koja je postala uzor drugim takvim školama. God. 1830. postao general-major i brigadir u Pančevu te 1836. podmaršal i zapovjednik u Velikom Varadinu (rum. Oradea). Nadimak mu je bio Napoleon.

LIT.: I. .Tomić: Obitelj Ćolić. Prosvjeta (Zagreb), 6(1898) 7, str. 231. — M. Grgurovac-Šimin: Privlačani u znanosti, kulturi i revoluciji. Šid 1982, 12.
 
Fedor Moačanin (1993)