Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DEČI, Josip (Décsy), skladatelj i glazbeni pisac (Stari Sivac kraj Sombora, 1. VII. 1904 — Zagreb, 18. VII. 1985). Na zagrebačkom Sveučilištu diplomirao pravo 1931. Kompoziciju studirao najprije privatno u J. Gotovca (1924/25), potom u pariskoj Scholi cantorum u V. d’Indyja (1926–28); usavršavao se na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji u B. Berse. Službovao je od 1932. do 1957. kao pravnik u poduzeću PTT u Zagrebu. Usporedo se bavio skladanjem; vodio je i pjevački zbor KUD »Vilim Galjer« te povremeno nastupao kao dirigent i pijanistički pratilac pri izvedbama vlastitih skladba. Pretežito je skladao zabavnoglazbena kazališna djela: operete, glazbene komedije i dječje glazbene igrokaze te se može svrstati među najplodnije hrvatske glazbenike na tom području. Ostavio je 22 djela te vrste, većinu na vlastita libreta. Najveće je uspjehe postigao 1930-ih operetama Uskrsna pisanica i Moj dragi je poštar (libreto Blanka Chudoba) i Čudo od djeteta (libreto T. Strozzi). Trajne stvaralačke poticaje nalazio je i u lirici D. Domjanića, na čije je stihove skladao stotinjak solo-popijevaka te 6 zbornih pjesama. Među popijevkama posebno se ističu Figurice i Lan (1925), Bogečko groblje (1936), Daj ruku (1953), Fala (1957), Mrak (1973), Balada i Za zbogom (1975). Također je skladao 14 dječjih popijevaka na stihove Z. J. Jovanovića za sopran i klavir, zatim 3 popijevke na stihove S. Marača za bariton i klavir te oko 50 šlagera, tj. plesnih melodija, od kojih su svojedobno popularne bile Poljubi me, curo mala i Žute orhideje. Pisao je i filmsku glazbu: 1931. snimio, prvi u nas, kratki eksperimentalni zvučni film Don Juanova zaručnica (s napjevom iz vlastite operete u interpretaciji pjevača Milana Jajčinovića), a 1932. skladao glazbu za prvi hrvatski cjelovečernji zvučni film Melodija 1000 otoka (u režiji Osvatića). Napise o glazbi objavio je u Matičinom iseljeničkom kalendaru (1958. i 1959). Surađivao je i u nizozemskoj Algemene Muziekencyclopedie (1957–72), napisavši oko 300 članaka o jugoslavenskim glazbenicima. Kao skladatelj, u vokalnoj lirici slijedi romantičarsku tradiciju, očitujući sklonost dopadljivoj melodici. U operetnim djelima glazbenu građu osniva na pomodnim pjevačkim i plesnim točkama.

DJELA: (praizvedbe i tisak): Uskrsna pisanica, dječja opereta. Zagreb 1932. — Moj dragi je poštar, opereta. Zagreb 1933; četiri glazbene točke tiskane, Zagreb 1933. — Čudo od djeteta, opereta. Zagreb 1935; četiri glazbene točke tiskane, Zagreb 1935. — Ženidba Mickey Mousea, dječja opereta (libreto S. Midžor). Zagreb 1937. — Izlet, dječji igrokaz (libreto J. Deči). Zagreb 1952. — Iznad oblaka, glazbena komedija (libreto J. Deči). Zagreb 1959. — I bijeli ljudi su dobri, dječji igrokaz (libreto J. Deči). Zagreb 1962. — Bajka o zlatnoj ribici, lutkarski igrokaz (libreto R. Zubčić prema A. S. Puškinu). Zagreb 1974. — Za zbogom, popijevka za glas i klavir; tiskano u zbirci Solo popijevka hrvatskih skladatelja, 2. Zagreb 1976, 35.
 
LIT.: L. Šafranek-Kavić (L. Š. K.): Moj dragi je poštar. Obzor, 74(1933) 33, str. 3. — Isti: Čudo od djeteta. Jutarnji list, 24(1935) 8589, str. 32. — M. Graf (M. G.): Domjanić-Abend. Morgenblatt, 55(1940) 287, str. 7. — N. Njirić (N. Nj.): Josip Deči proslavio 50-godišnjicu umjetničkog rada. Bilten Društva skladatelja Hrvatske, 5(1983) 39/41, str. 15. — N. Turkalj (N. T.): In memoriam Josipu Dečiju. Oko, 13(1985) 349, str. 26.
 
Ivona Ajanović-Malinar (1993)