Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DELIĆ, Mladen, sportski novinar, komentator i publicist (Sinj, 15. I. 1919). Gimnaziju završio u Sinju 1937, pravo studirao u Beogradu 1938–41, gdje je 1939. završio i Tečaj za spremanje nastavnika za tjelesni odgoj. Sportom se bavio još kao srednjoškolac i 1934. bio prvak Dalmacije u višeboju. Od 1941. živi u Zagrebu te je do 1945. nastavnik tjelesnog odgoja i sporta u Domobranskoj zastavničkoj školi i član atletskoga kluba HAŠK. God. 1945–47. član je zagrebačkoga košarkaškog kluba »Slavija« i nastavnik u Višoj školi za fizičku kulturu, a 1952/53. u V. muškoj gimnaziji. Bio je stručni tajnik Fiskulturnog saveza Hrvatske 1947–50. a 1952. jedan od osnivača svjetske atletske statističke organizacije ATFS (Association of Track and Field Statisticians). Novinarstvom se počeo baviti 1945. u Ilustriranim fiskulturnim novinama, potom je zagrebački dopisnik Borbe 1953–55. Osnivač je i prvi urednik sportskog uredništva Radio-Zagreba (1950), a od 1965. urednik TV Zagreb. Ostvario je prvi TV prijenos u nas, komentirajući istodobno i za Radio-Zagreb s nogometne utakmice Jugoslavija—Italija 12. V. 1957. Članke iz područja sporta objavio je u dnevnom tisku i časopisu Povijest sporta, 1971–72, 1978, 1982. te priredio ili uredio više publikacija, napose onih statističkoga karaktera (Jugoslavenska atletika, Zagreb 1954; Godišnjak Saveza sportova Jugoslavije, Beograd 1956–60; Najbolji u Evropi, Beograd 1962; Almanah jugoslovenskog sporta 1943–1963, Beograd 1964). Bio je urednik Enciklopedije jugoslavenskoga nogometa (Zagreb 1974). Dobitnik je Nagrade za životno djelo »Otokar Keršovani« Društva novinara Hrvatske 1976, Nagrade »Milan Milanović« za životno djelo Saveza za fizičku kulturu Hrvatske 1980. i Nagrade za životno djelo Udruženja sportskih novinara Jugoslavije 1981.

DJELA: 10 godina košarke u FNRJ (suautori V. Juras i Š. Smoljan). Zagreb 1976. — Dečaštvo sportskih asova (suautor). Beograd 1982.
 
LIT.: M. Deliću nagrada »O. Keršovani«. Vjesnik, 37(1976) 8. V, str. 4. — H. Hitrec: M. Delić (intervju). Studio, 1981, 876, str. 12–14. — Ž. Marušić: 25. godišnjica izravnog prijenosa (intervju). Večernji list, 26(1982) 12. V, str. 23. — I. Kirigin: »Sve je moguće« (intervju). Novi list, 45(1991) 2. IV, str. 28.
 
Franjo Frntić (1993)