Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DEPOLO, Josip, likovni kritičar i publicist (Zadar, 10. IX. 1919). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se počinje baviti u partizanima (1944. uređuje Partizanske novosti), a nakon rata urednik je Ilustriranoga vjesnika. Od 1952. kao kritičar i povremeno urednik novinskih kulturnih rubrika objavljivao likovne kritike, polemike i teorijske članke u dnevnom tisku i stručnim časopisima Narodni list, Vjesnik u srijedu, Revija književnosti, pozorišta, muzike, filma, likovnih umetnosti, Borba, Vjesnik, Čovjek i prostor, Republika, Naprijed, Večernji list, Telegram, NIN, Politika, Oko i dr. Napisao (sâm ili u suradnji) niz monografija s područja likovne umjetnosti. Priredio je velik broj tematskih, monografskih i retrospektivnih izložaba hrvatskih umjetnika (napose slikara naivaca) u domovini i inozemstvu, uz koje je pisao studijske analize u katalozima. U tome djelovanju stručno surađuje s mnogim galerijskim ustanovama (galerije »Mirko Virius«, »Josip Račić«, »Ulrich« i Muzejski prostor u Zagrebu, »Hušnjakovo« u Krapini i »Galženica« u Velikoj Gorici, Galerie Prinzhorn u Beču, Altstadt Galerie u Göttingenu, Musée Henri Rousseau u Lavalu, Galerie Biškupić-Küttler u Münsteru, Galerie Mona Lisa u Parizu). Pisao tekstove za film i televiziju (o grupi Zemlja, o A. Augustinčiću, K. Hegedušiću, V. Svečnjaku, O. Postružniku, Nives Kavurić-Kurtović) te za likovne emisije Radio-Zagreba.

DJELA: Vilim Svečnjak. Zagreb 1959. — Zemlja 1929–1935 (u katalogu izložbe: Nadrealizam. Socijalna umetnost. Beograd 1969). — Josip Generalić (suautor). Zagreb 1972. — Pittura di Tomislav Petranović Rvat. Roma 1975. — Tomislav Petranović Rvat (suautor T. Bilopavlović). Zagreb 1976. — Ivan Lacković Croata — crteži, grafike (suautor). Zagreb 1977. — La fęte et les naďfs. Paris 1979. — Dimitrije Popović (suautori T. Maroević i V. Tenžera). Zagreb 1980. — Vasilije Jordan. Zagreb 1982. — Ivan Lacković Croata (suautor A. Jakovsky). Zagreb 1985. — Branko Kovačević. Split 1986. — Milan Pavić. Zagreb 1986. — Dimitrije (suautor M. Kapor). Beograd 1987. — Zlatko Keser (suautor M. Kuzmanović). Zagreb 1987. — Cata Dujšin Ribar. Zagreb 1988. — Munir Vejzović. Zagreb 1988. — Zlatan Vrkljan. Zagreb 1988. — Josip Botteri Dini. Zagreb 1990. — Ljerka Njerš. Zagreb 1990. — Hrvatska naivna umjetnost. Šezdeset godina poslije (katalog izložbe). Zagreb 1992.
 
LIT.: Z. Rus: Poslijeratna hrvatska likovna kritika. Kolo, NS 9(1971) 11, str. 1077–1078. — Đ. Kadijević: Presedan. Povodom objavljivanja monografije o slikaru Dimitriju Popoviću. NIN, 30(1980) 14. IX, str. 38–39. — B. Hlevnjak: Slikar upornosti. Josip Depolo: Branko Kovačević, monografija. Oko, 14(1987) 15–29. I, str. 25. — I. Šimat Banov: Od Stubice do Neretve. Slobodna Dalmacija, 44(1987) 7. IV, str. 8.
 
Vladimira Tartaglia-Kelemen (1993)