Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DŽANIĆ, Husein, kemičar (Mala Kladuša, 19. X. 1933). Srednju tehničku školu završio u Karlovcu 1955, kemiju diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1964. Doktorat znanosti stekao 1974. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu tezom Prilog poznavanju kemije metalohelata poliokso spojeva. Od 1956. do 1957. radi u laboratorijima Tvornice tanina u Sisku, a potom 1958 –60. u Tvornici lijekova u Sarajevu te kao upravitelj laboratorija kemijske tvornice »Slobodan Princip-Seljo« u Vitezu 1960–64. Predavao kemiju u gimnaziji u Velikoj Kladuši 1964–67. i na Pedagoškoj akademiji u Petrinji 1967–73. Od 1973. docent, a od 1979. izvanredni profesor (tehnologija materijala) Više zrakoplovne škole u Zagrebu. Od 1983. predaje na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gdje je od 1984. redoviti profesor. God. 1972. i 1973. boravio na stručnom usavršavanju u Njemačkoj. Kao znanstveni savjetnik surađuje s nekoliko industrijskih poduzeća na uvođenju novih tehnoloških postupaka. Bavi se kemijskim inženjerstvom, osobito istraživanjima na području metaloorganske kemije i prehrambeno-kemijske tehnologije te ekologijom prometa. U suradnji s drugim autorima istraživao polioksospojeve, metalohelate i metalohelatne polimere (Bulletin of the Chemists and Technologists Society of Bosnia and Herzegovina, 1970, 1973–75; Bulletin de la Société chimique, Beograd 1973, 1975, 1980; Justus Liebigs Annalen der Chemie, Weinheim 1975, 1980, 1982; Organic Mass Spectrometry, Chichester 1975; Polimeri, 1985), zatim postupke industrijske proizvodnje i konzerviranja hrane (Hemijska industrija, 1968, 1984; Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, 1978; Hrana i ishrana, 1978; Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Sarajevo 1980; Acta biologica Iugoslavica, 1981; Kemija u industriji, 1981; Journal of Agricultural and Food Chemistry, Washington 1985). Objavio je više radova s područja zaštite robe u prometu i ekologije prometa (Suvremeni promet, 1984, 1986, 1988; Bulletin JAZU, 1989; Promet, 1989–90; Tehnika, 1990) te stručnih i popularnih članaka u časopisima Naša škola, Pedagoški rad i Priroda. Autor je skripata i udžbenika za studente pedagoških, tehničkih i vojnih akademija i škola (Praktikum organske kemije, Petrinja 1970; Tehnologija s poznavanjem robe, Zagreb 1974, 19762, 19773; Tehnologija goriva, maziva i tehničkih tekućina, Zagreb 1975).

DJELA: Pogonske materije. Zagreb 1977. — Tehnologija zrakoplovnog materijala. Zagreb 1982. — Tehnologija materijala za tehniku prometa. Zagreb 1985. — Tehnologija materijala u prometu. Zagreb 1989. — Tehnologija materijala, 1. Zagreb 1990.
 
LIT.: Zbornik Pedagoške akademije u Petrinji 1962–1972. Petrinja 1972, 199, 229. — Kemija u industriji, 30(1981) str. 726. — Spomenica 30. obljetnice prehrambeno-biotehnološkog studija. Zagreb 1986, 212–213, 217, 250. — 25 godina studija prometa na zagrebačkom Sveučilištu. Zagreb 1987, 103, 111–112, 133.
 
Snježana Paušek-Baždar (1993)