Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DIAMANTSTEIN, Alfred, komunistički kurir (Zagreb, 15. XI. 1896 — ?, 1941?). Za I. svjetskog rata služio u austrougarskoj vojsci. Ljeti 1919. zatekao se u Budimpešti, tada središtu Sovjetske Mađarske Republike, i stupio u doticaj s vodstvom Jugoslavenske komunističke frakcije Internacionalističko-komunističke federacije. Njezin predsjednik I. Matuzović poslao ga je u Zagreb da se posredovanjem M. Krleže poveže s vodstvom SRPJ(k) te da mu preda direktive o pripravi i dizanju ustanka u Hrvatskoj, a i potreban novac. Novac je predao i Krleži, koji je s A. Cesarcem izdavao časopis Plamen. D. je ubrzo bio uhićen, i na temelju njegovih izjava na redarstvu bilo je u Zagrebu i cijeloj zemlji zatvoreno više od 60 članova SRPJ(k) i komunističkih simpatizera te članova vodstva SRPJ(k): Filip Filipović, Sima Marković, Vladimir Ćopić, Đuka Cvijić, Nikola Kovačević i dr. Također je zatvoreno mnogo povratnika iz Sovjetske Rusije, zarobljenika koji su sudjelovali u oktobarskoj revoluciji, a među njima i članovi CK KP(b) SHS, koji je formiran u Moskvi potkraj 1918. Proces protiv komunističkog vodstva, nazvan »afera Diamantstein«, bio je prvi antikomunistički proces u Kraljevini SHS. Redarstvo je uhićenjem i procesom zadugo izoliralo partijsko vodstvo te paraliziralo revolucionarni pokret i ustaničke namjere. D. je bio osuđen, a proces ostalima obustavljen, jer optuženi nisu priznavali optužbe i jer je pritisak javnosti protiv procesa bio velik. Pred rat D. se pojavio pod imenom Milan Danić. Organ KPJ Proleter (2. V. 1937) ustvrdio je da je umiješan u aferu tvrtke »Technische Union«, koja je u to vrijeme pod izgovorom prodaje tehničke robe financirala fašistički pokret Dimitrija Ljotića. Prema nekim verzijama D. je ubijen na početku rata.

LIT.: V. Korać: Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, 1. Zagreb 1929. — M. Krleža: Moj obračun s njima. Zagreb 1933. — I. Ramljak: Afera Diamantstein (na marginama građe iz zagrebačkih novina). Zagreb jučer, danas, sutra (zbornik), 1. Zagreb 1965. — F. Čulinović: Odjeci oktobra u jugoslavenskim zemljama. Zagreb 1975. — M. Krleža: Dnevnik 1933–42, 3. Sarajevo 1977, 475–479. — I. Očak: Afera Diamantstein. Prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca (1919). Zagreb 1988.
 
Ivan Očak (1993)