Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DŽEBA, Krešimir, novinar (Dubrovnik, 27. VIII. 1935 — Graz, 11. III. 1993). Nakon završene gimnazije u Karlovcu 1954, apsolvirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Vjesniku radi od 1957. kao suradnik, komentator, a zatim urednik gospodarske rubrike. God. 1966. postaje glavni i odgovorni urednik Vjesnika u srijedu. Uređivačkom politikom i uvodnicima zauzimao se za dosljednu provedbu gospodarske i političke reforme te je potkraj 1971. bio prisiljen podnijeti ostavku. Otad više nije mogao raditi na rukovodnim i novinarskim poslovima, pa postaje urednik ekonomskoga publiciteta u »Vjesnikovoj« Agenciji za marketing. U promijenjenim prilikama nakon demokratskih izbora u Hrvatskoj 1990. politički se aktivirao i postao potpredsjednikom Hrvatske narodne stranke. Dobio je 1964. i 1966. godišnje nagrade Društva novinara Hrvatske. U rukopisu je ostavio djelo Kapitalizam i socijalizam – teorija i praksa.

DJELA: Privredna reforma. Zagreb 1965 (suautor M. Beslač). — Duhanski put u Rovinj. Kranj 1987. — Sportski marketing (suautor M. Serdarušić). Zagreb 1988.
 
LIT.: Vjesnikov leksikon 1940–1990. Zagareb 1990. — Dodijeljene nagrade HND-a za najbolje novinarske radove za razdoblje 1991/92. Večernji list, 37(1993) 30. VI, str. 2. — Umro Krešimir Džeba. Vjesnik, 53(1993) 12. III, str. 2.
 
Nevenka Jednačak (1993)