Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĐELMIŠ, Luka, slikar (Subotica, 27. XI. 1899 — ?, 1979). Srednjoškolsku naobrazbu stekao u rodnom gradu. Slikarstvo učio u Visokoj likovnoj školi u Budimpešti (1924–26, G. Rudnay), zatim na Accademia di Belle Arti u Firenci, gdje je boravio deset godina. Živi u inozemstvu. Slika širokim gustim namazima, ističe se kao autor mrtvih priroda. Poznatije su mu slike Stara majka, Mlada seljanka, Mirno jutro i Nemirno jezero. Izlagao je na skupnim izložbama u Budimpešti, Firenci, Parizu, Rimu, Subotici (1932. s bačkim umjetnicima), Veneciji (1936. na XX. bijenalu) i dr., a samostalno 1969. u Subotici. Njegova se djela nalaze u subotičkom Gradskom muzeju te u muzejima u Italiji i Budimpešti.

LIT.: J. Milekić: Gyelmis Lukács festömürész nagy olaszországi sikere. Napló (Subotica), 34(1932) 16. XII. — Isti: Gyelmis Lukács a Casa d’Artistiban. Ibid., 36(1934) 17. III. — B. H. Vojnić: Podaci o likovnim umjetnicima i amaterima u Subotici. Hrvatska riječ (kalendar), 1952, str. 102. — T. Gajdos: Képzőművészeti élet Szabadkan a két világ háború között. Szabadka 1977, 138–139. — B. Duranci: Duga nad akademijom. Pančevo 1991. — A. Sekulić: Bački Hrvati. Zagreb 1991.
 
Ante Sekulić (1993)