Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOBRALJ (Dabralis, Dobre), splitski nadbiskup (Split, prva pol. XI. st. — ?, potkraj XI. st.). Bio je splitski plemić. Vodio Splitsku metropoliju u doba reformnog pokreta pape Lava IX (1049–54) protiv simonije i svećeničke ženidbe. Doznavši da nadbiskup D. i zadarski biskup Prestancije te dio njihovih svećenika žive kao svjetovnjaci sa ženama i djecom, papa pošalje u Split svoga legata, kardinala i portuanskog biskupa Ivana da na pokrajinskom saboru proglasi reformne zaključke Rimske sinode i provede istragu o životu dalmatinsko-hrvatskog svećenstva. Budući da se reformni pokret morao ostvariti, Dobralju nije pomogla isprika da ima obitelj po »običaju istočne crkve« te je kardinal Ivan bio prisiljen da ga na pokrajinskoj sinodi u Splitu (oko 1050) svrgne s nadbiskupske stolice i na njegovo mjesto postavi novog nadbiskupa, splitskog svećenika Ivana. Vjerojatno je D. živio u Splitu oko 1085. G. Novak tvrdi da je nakon svrgnuća neko vrijeme bio upravitelj crkvice Sv. Mihovila (iz VIII. st.) na splitskoj obali i da se na toj dužnosti zahvalio. Za Dobraljeva nadbiskupovanja od Splitske metropolije odvojile su se sufraganske biskupije u Kotoru, Baru, Ulcinju i Svaču, a potom bile pripojene novoosnovanoj Metropoliji u Baru.

LIT.: F. Šišić: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925, 496, 497, 502. — G. Novak: Povijest Splita, 1. Split 1957. — F. Šišić: Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Zagreb 19623. — J. Buturac i A. Ivandija: Povijest Katoličke crkve među Hrvatima. Zagreb 1973. — I. Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975. — Toma Arhiđakon: Kronika. Split 1977, 44, 46, 58, 59.
 
Ante Laušić (1993)