Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĐURANOVIĆ, Šarlota, pisac udžbenika (Tuzla, 20. III. 1920 — Zagreb, 16. VI. 1989). U Zagrebu završila gimnaziju 1939. i studij nacionalne povijesti i filozofije na Filozofskom fakultetu 1950. Profesorica je povijesti u zagrebačkim gimnazijama, a od 1958. do umirovljenja 1970. urednica povijesnih izdanja u Izdavačkome poduzeću »Školska knjiga« u Zagrebu. Bavila se pisanjem školskih udžbenika i priručnika iz povijesti.

DJELA: Opća povijest (1870–1918). Zagreb 1954 (5 izd. do 1960). — Konjićev skok. Zagreb 1961. — Prošlost i sadašnjost 3. Udžbenik povijesti za VIII razred osnovne škole (suautor M. Žeželj). Zagreb 1963 (12 izd. do 1974). — Istoria (suautor M. Žeželj). Novi Sad 1966. — Istorija. Udžbenik za II razred srednje škole. Novi Sad 1976 (7 izd. do 1986). — Aktualizacija kao vid marksističkog odgoja i obrazovanja u nastavi povijesti. Zagreb 1981.
 
LIT.: R. Lovrenčić: In memoriam. Šarlota Đuranović 1920 –1989. Nastava povijesti, 1989, 4, str. 245–246. — Bibliografija 1950–1990. Školska knjiga. Zagreb 1990.
 
Redakcija (1993)