Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOBROTA, Damjan, kulturni djelatnik (Bratiškovci kraj Skradina, 1813 — Bratiškovci, 4. III. 1896). Gimnaziju i bogosloviju završio u Srijemskim Karlovcima 1836, potom bio nastavnik Klirikalne škole u Šibeniku. Rukopoložen za đakona i prezbitera u Pakracu 1838. te otad do 1890. upravlja parohijom u Bratiškovcima. Čast protoprezbitera dobio 1858. Kraće bio i profesorom Klirikalne škole u Zadru te prisjednikom tamošnjeg episkopskoga konzistorija. U bratiškovačkoj crkvi podignuo je nov oltar, a uz crkvu toranj s baroknim elementima. Zauzimao se za zbližavanje i slogu pravoslavaca i katolika u skradinskom kraju. Kao kulturno-prosvjetni djelatnik propagira osnivanje fundacije za škole te radi kao učitelj i školski nadzornik (1847–69). U rodnom mjestu otvara 1847. manju pomoćnu školu, koja nakon godinu dana prestaje s radom, ali je 1858. ponovno otvorena kao Osnovna narodna škola. U njoj se nastava održava na srpskom jeziku. S istaknutim dalmatinskim Srbima osnovao je u Zadru 1879. Srpski list (od 1888. Srpski glas), koji je propagirao srpsku ideologiju i politiku u Dalmaciji. Prilozima iz života znamenitih Srba i putopisnicama surađivao je u Glasu istine (1885) i Bršljanu (1886). Njegova rukopisna ostavština i dokumentacija čuvaju se u Historijskom arhivu u Zadru među Spisima pravoslavne Dalmatinsko- -istrijske eparhije — arhiv bratiškovačke parohije.

LIT.: Magazin’ srbsko-dalmatinskij za godine 1854. do 1859. 1859, str. 162, 182. — Šematizam pravoslavne Dalmatinsko--istrijske eparhije (1850–1894) i za godinu 1897 (S. l., s. a.) str. 45. — R. Dobrota: Prota Damjan Dobrota. Almanah Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku. Zagreb 1971, 51–56, 172.
 
Anto Lešić (1993)