Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOLEŽAL, Bogomir, sportski djelatnik (Bjelovar,       29. X. 1889 — Zagreb, 4. VI. 1959). Srednju školu završio u Splitu, a studij prava u Zagrebu 1913. Jedan je od utemeljitelja splitskoga nogometnog kluba »Hajduk« 1911, a 1920. suosnivač Plivačkoga kluba »Jadran« u Splitu. U oba kluba bio predsjednik. Kao član Jugoslavenskoga olimpijskog odbora u Zagrebu, potaknuo je osnivanje Olimpijskog pododbora i Nogometnog podsaveza za područja Dalmacije i Crne Gore u Splitu (1920). Pokretač je i urednik splitskog lista Jadranski sport (1920–23). U NK »Hajduk« osnovao je 1922. hazensku sekciju i sekciju za ženske sportove, koja je djelovala do 1927. Članke o razvitku sporta u Splitu i Dalmaciji objavljivao u listu Jadranska straža (1923–40). Između dvaju svjetskih ratova bio je tajnik i gradski senator splitske općine do 1940; od tada je djelatan u Plivačkom savezu Hrvatske u Zagrebu te je i urednikom njegova glasila Plivanje (1954–57).

DJELA: Sport na Jadranu. Beograd 1927.
 
Franjo Frntić (1993)