Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĐURINOVIĆ, Tomo, novinar (Kumbor kraj Herceg-Novog, 31. X. 1923 — Zagreb, 8. I. 1986). Srednju školu završio u Zemunu. Jedan je od pokretača i prvi glavni urednik Studentskog lista (do 1948). Bio je i odgovorni urednik Kerempuha, urednik u Naprijedu (1949. i 1951–54), glavni i odgovorni urednik Ilustriranog vjesnika (1949 –51), urednik Naše zajednice (1954–56) i Jugoslavenskog radija (1956–58) te mnogih radijskih i TV emisija, potom urednik u zagrebačkoj Borbi (1961) i urednik časopisa Jugoslavenski radio i televizija. Pokretač je teorijskog časopisa Problemi radija i televizije. Od 1968. do 1972. bio je dopisnik TV Zagreb iz Bonna, a poslije savjetnik za tisak i kulturu Ambasade SFRJ u Beču. Na TV Zagreb vratio se 1974, gdje je do umirovljenja 1983. urednik programa za inozemstvo. Za životno djelo primio 1983. Nagradu »Otokar Keršovani« Društva novinara Hrvatske.

LIT.: (Nekrolog): Tomo Đurinović. Glas Istre, 43(1986) 9. I, str. 2. — (M. K.): Tomo Đurinović (1923–1986). Oko, 13(1986) 361, str. 14. — D. Šošić: In memoriam. Neumorni javni radnik. Vjesnik, 47(1986) 9. I, str. 9. — Vjesnikov leksikon 1940–1990. Zagreb 1990.
 
Marija Grgičević (1993)