Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUSMAN, Federico, metrolog (Labin, 14. V. 1931). Tehničku školu završio u Rijeci 1949, strojarstvo diplomirao 1957. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu. God. 1957–62. inženjer je konstruktor, pa upravitelj, zatim direktor novoosnovanog pogona za proizvodnju alatnih strojeva u Istarskim ugljenokopima »Raša«. Tada je izradio idejni projekt preobrazbe rudarskih radionica u tvornicu alatnih strojeva (1960), vodio poslove investicijskog elaborata za novu proizvodnju (1961), organizirao uvođenje proizvodnje alatnih strojeva po licenciji tvornice »Prvomajska« u Zagrebu. God. 1962. prelazi u »Prvomajsku« i 1965. završava postdiplomski studij tehnike i ekonomike automatizacije na zagrebačkom Elektrotehničkom fakultetu. God. 1966. izabran je za asistenta na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu, 1968. postaje docent, 1974. izvanredni, a 1982. redoviti profesor. Osnovao je i razvio kolegije teorija i tehnika mjerenja, tehnološka kontrola i kontrola kvalitete. Doktorirao je na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu 1977. tezom Integralne metode kvalitativnog i kvantitativnog ispitivanja hrapavosti tehničkih površina pomoću lasera. Predstojnik je Zavoda za automatiku i mjernu tehniku 1978–80, 1984–86, 1988–92. te od 1967. voditelj laboratorija za precizna mjerenja dužina. Urednik je stručnog lista Vijesti DKK (Društva za kontrolu kvalitete) 1972. te monografijâ Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (1979. i 1989). Stručne i znanstvene radove s područja tehnologije, alatnih strojeva i kontrole kvalitete objavljuje u časopisima Ljevarstvo (1965, 1977), Planiranje i analiza poslovanja (1965), Zbornik JUREMA (1965, 1968, 1975–76, 1979–80, 1985–87, 1989, 1991), Ingegneria meccanica (Milano 1969), Strojarstvo (1973, 1976–80, 1982, 1985–86, 1990), Jenaer Rundschau (1975), Metrologija (1976), Feingerätetechnik (Berlin 1980).

LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989.
 
Vladimir Muljević (1993)