Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DURAKOVIĆ, Senadin, mikrobiolog (Stolac, 23. II. 1937). U Zagrebu 1957. završio gimnaziju te 1971. diplomirao na Biotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta. Doktorat postigao 1981. tezom Utjecaj mješovitih kultura plijesni s površine žitarica na biosintezu aflatoksina s pomoću plijesni Aspergillus parasiticus NRRL 2999. God. 1971. postaje asistentom u Laboratoriju za opću mikrobiologiju, potom je 1982. izabran za docenta, 1986. za izvanrednog i 1987. za redovitog profesora Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Od 1990. pročelnik je Laboratorija za mikrobiologiju na istom fakultetu. Član je Hrvatskoga mikrobiološkog društva i Društva inženjera i tehničara Hrvatske od 1971. te Njujorške akademije znanosti od 1984. Međunarodni biografski centar (Cambridge, Engleska) izabrao ga je za čovjeka godine (1991/ /92). Glavno je područje njegova znanstvenog rada istraživanje biosinteze mikotoksina, napose aflatoksina i okratoksina, te mogućnost detoksikacije mikotoksina primjenom različnih prirodnih i sintetičkih spojeva. Istraživao je također utjecaj vode i temperature na rast i razmnožavanje pojedinih sojeva kvasaca i plijesni te vezu između tih čimbenika i optimalnih uvjeta sinteze toksina koje proizvode plijesni Aspergillus parasiticus i A. ochraceus. Rezultate rada objelodanio je u više domaćih i stranih časopisa Acta biologica Iugoslavica B. (1973, 1977, 1984–85, 1987, 1989), Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija (1974, 1978, 1985, 1987), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1975, 1982, 1986–87), Liječnički vjesnik (1976, 1985), Medicina (1978), Journal of the Indian Medical Association (New Delhi 1979), Hrana i ishrana (1983, 1986–87, 1989), Periodicum biologorum (1985, 1987, 1989, 1991), Acta medica Iugoslavica (1987), Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (Bukurešt 1987–88), Zeitschrift für Alternsforschung (Berlin 1987), Pakistan Heart Journal (Karachi 1988), Kemija u industriji (1990), Renal Failure (Raleigh 1990) te Monatshefte für Chemie (Beč 1991). U Priručniku za laboratorijske i pogonske analize otpadnih voda (Beograd 1982) napisao je poglavlje Mikrobiološke analize.

DJELA: Effect of Temperature and Moisture on Growth and Aflatoxin Formation by Fungi Cultured on Corn (suautor). Periodicum biologorum, 89(1987) 1, str. 45–52. — The Use of New Synthetized Analogues of Dehydroacetic Acid to Control Ochratoxin A Accumulation (suautor). Ibid., 91(1989) 1, str. 3–11. — Prehrambena mikrobiologija. Zagreb 1991.
 
Ivan Šugar (1993)