Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AMBRUŠ, Kalist, vjerski pisac (Bezonya, Mađarska, 1783 — Železno/Eisenstadt u Gradišću, 19. I 1844). U Franjevački red ušao je 1804; studij filozofije i teologije završio je u Ostrogonu 1811. Radio je 22 godine kao vojni duhovnik u raznim gradovima te je nekoliko godina bio i u Milanu. — Napisao je djelo Sveti križni put (1844) koje je među Gradišćanskim Hrvatima bilo vrlo popularno te je objavljeno i u njemačkom prijevodu Der heilige Kreuzweg (Požun 1895).

DJELA: Szveti Krisni Put, kogaj Jesuss Krisztus na veliki Petak sz. krisem oblossen va cseternajszty Staczia do briga Kalvarie obversil. Soproni 1844.
 
LIT.: Šime Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rijeka 1869, 537. — Martin Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati (s. l.) 1972, 37–38.
 
Elizabeta Palanović (1983)