Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAGINIĆ ŠAŠKA, Augustin (Juraj), pjesnik (Blato na Korčuli, 20. X. 1689 — Kotor, 31. VII. 1735). God. 1697. ušao u franjevački red na Badiji kraj Korčule, a zatim se školovao u Hvaru, Poljudu kraj Splita, Zadru i Perugi u Italiji. Poslije je bio profesor u franjevačkim školama provincije Sv. Jeronima. Dok je bio gvardijan na Badiji, restaurirao je samostansku crkvu. Zbog svojih satiričnih pjesama morao je bježati iz pojedinih mjesta. Jedan takav bijeg opisao je u pjesmi Tužba Zuki. — D. u književnoj povijesti nije bio poznat dok njegov redovnički mnogo mlađi brat Vladislav Brusić nije u 5. svesku Hrvatske enciklopedije (Zagreb 1945) objavio biografske i bibliografske podatke što ih je skupio baveći se istraživanjem njegova života i književnog rada, ali Brusićev rad o Draginiću nije objavljen u 16. sv. Građe, kako je navedeno u literaturi navedene natuknice. Drugi su istraživači donijeli neke nove biografske i bibliografske podatke (S. Kastropil, V. Foretić, A. Bašić Fratrić), a objavljene su na temelju kritički čitanih rukopisa i pjesme Slava u smarti ili smart u slavi hrabrenoga viteza Đura Peraštanina (Pomorski zbornik, 1967, 5) i Plač Marka Koćine u izgubljenju svog tovara u Zavalatici (Zbornik otoka Korčule, 1970, 1). Sačuvane pjesme mogu se podijeliti u tri grupe: duhovne, satirično-humoristične i jedna junačka. Najpoznatije su mu duhovne pjesme Isusovo tilo sveto i Plač Blažene Djevice Marije. U dijelu prve pjesme nadahnuto i plastično moli Isusa da sačuva plodove zemlje od svih nedaća i zala i blagoslovi stada i svu stoku, a druga uz parafrazu »Stabat mater« prve strofe sadržava izvorne, nekonvencionalne stihove na temu Gospina plača. Humoristično-satirične pjesme jesu Plač Marka Koćine, Plan gorući istoga Marka Koćine, Odgovor u Bosnu prijatelju te Tužba Zuki ili Fala Plaže farske, u kojoj se groteskno ruga muškarcima i ženama hvarskog sela Plaža. Manje satire, a više izvornog humora, neobičnog za stariju hrvatsku poeziju, sadržava Plač Marka Koćine. Epska pjesma Slava u smarti manje je umjetničke vrijednosti od drugih pjesama, ali je iznimne dokumentarne vrijednosti. U toj pjesničkoj poslanici Peraštanima o pomorskom boju u kome je 25 Peraštana pobijedilo 165 dračkih Turaka, D. uz opis boja spominje i druge pobjede Hrvata i kršćana protiv Turaka zalažući se za potpunu pobjedu nad Turcima i osvajanje Aje Sofije, ističući više puta kako »mač harvatski siječe i umije odbiti tursku silu, a zapovjednik broda Đuro Ban Peraštanin, koji svoj harvatskoj zemlji nosi slavu«, govori pred boj svojim Peraštanima da »pleme naše« potječe »od harvatske stare ruke«. Pjesma Plač Marka Koćine pisana je u sestinama, a ostale pjesme u katrenima. Služio se osmercima, koje ponekad varira s devetercem ili desetercem, što može biti i posljedica mnogih prijepisa nastalih nakon autorove smrti.

LIT.: S. Kastropil: Pregled po vjekovima književnog stvaranja pojedinih korčulanskih književnika. Zadarska revija, 14(1965) 2, str. 136–140. — V. Foretić: Pjesma korčulanskog pjesnika Augustina Draginića Šaške u slavu Đura Bana Peraštanina poginulog u pomorskom boju kod Drača 1716. Pomorski zbornik, 5(1967) str. 831–841. — A. Bašić Fratrić: Zaboravljeni pjesnik. Marija, 14(1976) 9, str. 352–353. — Isti: O. Augustin Draginić (uz 250. obljetnicu smrti hrvatskog pjesnika). Ibid., 23(1985) 7, str. 257 –259.
 
Jure Šonje (1993)