Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAGMAN, Marijan, alpinist i boksač (Zagreb, 24. IV. 1910 — ?, IV. 1945). U Zagrebu završio tri razreda gimnazije te 1927. naukovanje u tiskari Rožankowsky i drug (Hrvatski tiskarski zavod), gdje je radio do siječnja 1945, kada je uhićen zbog ilegalne suradnje s partizanskim pokretom. Nestao je u travnju prilikom premještanja iz kaznionice u Lepoglavi u logor Jasenovac. Od 1920. bio je član Hrvatskoga planinarskog društva (HPD), a od 1936. i član njegove alpinističke sekcije, u kojoj je bio instruktor, potom 1940/41. i pročelnik. Položio je temelje hrvatskom alpinizmu i istaknuo se prvenstvenim penjačkim usponima, koje je izveo sâm ili u navezu sa Slavom Brezovečkim. Penjao se na Kleku (Dragmanov smjer, 1935), Čvrsnici (Veliki kuk i Mezića kuk, 1939), Velebitu (Brahmov smjer, 1940) te u Julijskim i Kamniškim Alpama. Održao je više predavanja iz područja planinarstva i alpinizma s vlastitim kolor-dijapozitivima, a na izložbi Foto-odsjeka HPD u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu 1939. dobio je Zlatnu plaketu. Kao samouk slikar izrađivao je crteže za predavanja i ilustracije za putopise. Opise planinarskih i alpinističkih pothvata objavljivao je u časopisu Hrvatski planinar (1936, 1939, 1941–42). Bavio se također hrvanjem i boksom te 1935. bio prvak Hrvatske u boksu u poluteškoj kategoriji.

LIT.: M. Čubelić: S alpinističkom sekcijom kroz sjevernu stijenu Triglava (2863 m). Hrvatski planinar, 31(1935) str. 331–336. — S. Brezovečki: Novi istup iz »Dragmanovog smjera« na sam vrh Kleka. Ibid., 32(1936) str. 201. — M. Peršen: Lepoglava. Zagreb 1963, 174, 176, 178. — V. Oštrić: Prilozi za biografiju Marijana Dragmana. Naše planine, 23(1971) 3/4, str. 45–49. — Ž. Poljak i V. Blašković: Hrvatsko planinarstvo. Zagreb 1975, 194–196, 280.
 
Željko Poljak (1993)