Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AMULIĆ, Ivan, politički radnik (Kostanje kod Splita, 11. III 1911 — Zagreb, 26. VIII 1973). Rođen je u siromašnoj poljodjelskoj obitelji od oca Mije i majke Jele. Osnovnu školu završio je u rodnom selu. Od 1929. do 1935. radio je u Seraingu (Belgija) kao rudar i građevinski radnik. God. 1932. postao je član KP Belgije i sekretar Saveza revolucionarnih radnika i seljaka iz Jugoslavije u Belgiji. Iz Pariza odlazi 1935. u Moskvu na Lenjinov univerzitet; 1937. vraća se u zemlju i uključuje u rad KPJ i URSSJ u Dalmaciji, a 1938. postaje član PK KPH za Dalmaciju i jedan od nosilaca konsolidacije partijske organizacije u Dalmaciji nakon frakcijskih borbi. Sudionik je PK KPH za Dalmaciju (2. VIII 1940) na kojoj je ponovno izabran u PK KPH za njegova organizacijskog sekretara. Iste godine biran je za člana CK KPH. Za aprilskog rata i kapitulacije Jugoslavije pojačava rad PK KPH u izgradnji političkih stavova prema okupatoru i domaćim kvislinzima i među glavnim je organizatorima oružane borbe u Dalmaciji i učvršćivanja KPH u srednjoj i južnoj Dalmaciji. U ime PK KPH neposredno je rukovodio organiziranjem Splitskoga partizanskog odreda a posredno Solinskog i Kaštelansko-trogirskog odreda. Predsjednik prvog NOO-a Splita postao je 6. IV 1942. Od 1943. do kraja NOB-a obavljao je odgovorne funkcije u organima KPH na Kordunu, Baniji i u Slavoniji. Nakon 1945. bio je član vlade NRH, pomoćnik saveznog sekretara za rad, zastupnik u Saboru SRH, član CK KPH i rukovodilac nekoliko republičkih ustanova. Svoja revolucionarna sjećanja publicirao je u knjizi Četrdeset godina (Beograd 1960, knj. 2) i u Zborniku Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije (Split 1970. i 1972).

LIT.: Drago Gizdić: Dalmacija 1941. Zagreb 1957. — Dušan Plenča: Partizanski odredi naroda Dalmacije 1941–1942. Beograd 1960.
 
Marica Ćunčić (1983)