Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANČIĆ, Dragutin, slikar i likovni pedagog (Biograd na moru, 8. IX 1906). U mladosti je bio službenik. God. 1962. završio je Pedagošku akademiju u Zagrebu. Radio je kao nastavnik likovnog odgoja u Bjelovaru, Velikom Trojstvu, Pitomači, Ogulinu, Križevcima i Zrenjaninu. Bio je na studijskim putovanjima u Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj i Rumunjskoj. Živi u Zrenjaninu. Rano je počeo crtati i slikati, a izlagati od 1928. Upute za likovni rad dobivao je od O. Mujadžića i V. Becića. — A. je pejzažist, radi u duhu kasnog impresionizma. Osim kompozicija u ulju i temperi, bogat je njegov opus crteža, grafika i akvarela. Drvorezi iz ranijih godina ispunjeni su snažnom ekspresijom i dramatikom (Koze, 1950; Starica, 1956). Krajolici iz Dalmacije slikani su otvorenom paletom, temperamentnim potezom i gustim nanosima boje (Masline, 1958; Put u masliniku, 1962). Panonski pejzaži nešto su smireniji, u njima prevladavaju lirski ugođaji (Motiv iz Zrenjanina, 1960; Zimski pejzaž, 1977). Samostalno je izlagao u Somboru, Novom Sadu; Subotici, Kikindi, Senti, Zrenjaninu, Mitrovici (danas Titova Mitrovica), Zadru, Biogradu na moru, Križevcima, Ogulinu, Virovitici i Bjelovaru – zatim u Vadsteni i Almhulstu (Švedska). Za nastavnikovanja u Pitomači radio je sa slikarima naivcima i tu je otkrio i pomagao T. Lackovića Croatu. A. je organizator međunarodne izložbe dječjeg crteža u Ogulinu (1955), Splitu (1957) i Zrenjaninu (1970). Radovi njegovih učenika dobivali su priznanja i nagrade na izložbama u mnogim zemljama. Ima zbirku likovnih radova djece iz dvadeset zemalja, sa svih kontinenata.

LIT.: Matko Peić: Međunarodna izložba dječjih crteža u Ogulinu. Vjesnik, 16(1955) 1. IV. — Isti: Slike iz Pitomače. Ibid., 17(1956) 3. II. — Mirko Lauš: Seljačka slikarska škola u Pitomači. Virovitički list, 1957, 28. V. — Ivo Braut: Svijetle lijepe boje. Vjesnik, 20(1959) 1. II. — Emil Novak: Oproštajna izložba Dragutina Ančića. Bjelovarski list, 1961, 2. VII. — Mladen Domazet: Čuvar dečje mašte. Večernje novosti, 18(1970) 23. I. — Bogdan Gušić: Slike sa pet kontinenata. Zrenjanin, 1970, 26. XII. — Mirko Dalmacija: Izložba Dragutina Ančića. Ibid., 1973, 28. IV. — Jasmina Tutorov: Dragutin Ančić (katalog izložbe). Zrenjanin 1981.
 
Zdenko Šenoa (1983)