Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUMIČIĆ, Petar, pijanist i skladatelj (Príbram, Češka, 20. XII. 1901 — Zagreb, 28. XII. 1984). Potomak stare plemićke obitelji iz Poljica. Prvu pouku iz glasovira dobio najprije u Zagrebu (D. Kaiser), zatim učio u Linzu (A. Göllerich) te ponovno u Zagrebu u E. Krautha na Konzervatoriju HGZ, gdje je diplomirao 1920. Nakon usavršavanja u Beču u R. Roberta i A. Trosta, održao je prvi samostalni koncert 1921. u Sarajevu i prihvatio mjesto nastavnika u sarajevskoj Oblasnoj muzičkoj školi. God. 1923–25. nastavlja studij glasovira u Parizu u A. Cortôta i L. Lévyja te kompoziciju u Scholi cantorum u V. d’Indyja. Vrativši se u domovinu, postao je 1925/26. dirigentom Glazbenog društva »Kolo« u Šibeniku. Od 1927. djeluje stalno u Zagrebu, gdje je iste godine sa skupinom glazbenika utemeljio privatnu glazbenu školu »Lisinski« (1927 –45) u kojoj je poučavao glasovir te 1939–43. bio i njezinim ravnateljem. God. 1941–51. nastavnik je glasovira i u državnoj muzičkoj školi, a 1951–72. profesor na Muzičkoj akademiji. Usporedo je djelovao kao koncertni pijanist u zemlji i inozemstvu (Pariz, Salzburg, Beč, Graz, Bratislava). Nastupao je i kao pratilac pjevača i instrumentalnih solista (V. Kolić, Marijana Schön, Lj. Dobrony i dr.) te član komornih sastava. Ostvario je opsežan repertoar od barokne do suvremene glazbe izvodeći često i glasovirske skladbe hrvatskih autora, no najviše je priznanja stekao interpretacijama djela F. Chopina i F. Liszta. Kritičari su hvalili njegovo tehničko umijeće, smisao za poetičnost i za isticanje dramatičnosti Chopinove glazbe (S. Stražnicki), ali su i prigovarali mjestimice prevelikim slobodama u interpretaciji (B. Papandopulo). Skladati je počeo 1930-ih posvetivši veći dio opusa glasoviru ili komornim djelima s glasovirom. Skladao je i nekoliko orkestralnih djela (Suita za gudaća glazbala, 1944; Divertimento, 1948; Passacaglia, 1949), dječji balet Kutija igračaka (1954) te zborove i solo-popijevke (Pet pjesama, Šest dječjih pjesama, Pet narodnih). Stilski u početku kasnoromantik, poslije prihvaća suvremenija sredstva te istodobno unosi u svoje skladbe i folklorne elemente približivši se hrvatskom novonacionalnom izrazu. Melodiku oblikuje pjevno, mjestimice u širokim lukovima, harmonije vodi gdjekad i smiono, ali ostaje u granicama tonalnosti, a povremeno gradi na starim tonalitetima, što daje pojedinim skladbama poseban prizvuk. Najuspjelije su mu glasovirske skladbe u kojima se razotkriva njegovo poznavanje zvukovnih i tehničkih mogućnosti glazbala. Mnoge, posebno dječje skladbe ušle su u glasovirsku nastavu. Baveći se desetljećima pedagoškim radom, D. je redigirao za potrebe nastave glasovirske etide C. Czernyja (op. 636, 740 i 849) i M. Clementija (Gradus ad Parnassum I–II).

DJELA (praizvedbe i tisak): Toccata za klavir. Zagreb 1936. — Male skladbe za klavir, 1–2. Tiskano Zagreb s. a. (Sklad, 1937, 1). — Contradanza za klavir. Zagreb 1938. — Koncert za klavir i orkestar u c-molu (orkestrirao Z. Bradić). Zagreb 1939. — Sonata za violinu i klavir u d-molu op. 16. Zagreb 1940. Tiskano Zagreb 1966. — 5 Preludija iz op. 14 za klavir. Tiskano Zagreb 1942. — Scherzo fantastico za klavir. Zagreb 1944. — Ples iz Bugarske op. 12, br. 2 za klavir. Tiskano Zagreb s. a. — Sonata za violoncello i klavir u c-molu op. 39. Zagreb 1951. — Tri brati, pjesma za glas i klavir (na stihove Drage Gervaisa). Tiskano Zagreb 1951. — Četiri pjesme op. 27 za glas i klavir. Tiskano Zagreb 1953. — 6 igara za male ruke op. 51. Tiskano Zagreb s. a. — Šest preludija za klavir op. 14. Tiskano Zagreb 1961. — Sonatina za klavir. Tiskano Zagreb 1970. — Sonatina br. 2, op. 34. Tiskano Zagreb 1971. — Sonatina za klavir op. 18. Tiskano Zagreb 1975.
 
LIT.: P. Slijepčević (o.): Klavirski koncerat Petra Dumičića. Narod (Sarajevo), 1(1921) 11, str. 3. — M. Maraković (Dr. M. M.): Koncert Prica – Dumičić. Večernja pošta, 1923, 713, str. 2. — Z. Grgošević: Koncertni život. Književnik, 5(1932) 13, str. 469–471. — Ž. Hirschler (-žh-): Koncerat pijanista Petra Dumičića. Jutarnji list, 21(1932) 7348, str. 6. — R. Matz: VII Koncerat Zagrebačke filharmonije. Ibid., 23(1934) 7995, str. 9. — B. Papandopulo: Natjecanje pianista u Glazbenom zavodu. Novosti, 28(1934) 122, str. 13. — I. Brkanović: Klavirski koncert Petra Dumičića. Hrvatski dnevnik, 1(1936) 209, str. 14. — V. Ciprin (c-in): Glasovirski koncerat Petra Dumičića. Jutarnji list, 25(1936) 8944, str. 21. — V. Kušan: Koncertna kronika. Hrvatska prosvjeta, 23(1936) 1/2, str. 56–61. — M. Majer (M. M.): Chopin-Abend Petar Dumičić. Morgenblatt, 52(1937) 244, str. 4. — S. Stražnicki (S. S.): Klavirsko veče Petra Dumičića. Novosti, 31(1937) 283, str. 9. — Ž. Hirschler (-žh-): Koncert Petra Dumičića. Jutarnji list, 27(1938) 9599, str. 18. — S. Stražnicki (S. S.): Koncert Petra Dumičića. Novosti, 32(1938) 281, str. 11. — Ž. Hirschler (-žh-): Društveni koncerat Hrvatskog glazbenog zavoda. Jutarnji list, 28(1939) 9826, str. 33. — M. Katić (-mk): Koncert Petra Dumičića. Novosti, 33(1939) 345, str. 13. — I. Brkanović: Kompozicije Petra Dumičića i Natka Devčića. Ibid., 34(1940) 312, str. 9; 316, str. 15. — B. Ivakić (I. B.): Domaća klavirska i violinska muzika. Večer, 21(1940) 5998, str. 6. — V. Ciprin: Koncert Petra Dumičića. Hrvatski narod, 4(1942) 442, str. 4. — Isti: Prvi društveni koncert Hrvatskog glazbenog zavoda. Ibid., 571, str. 2. — A. Dobronić: Koncert Petra Dumičića. Gospodarstvo, 4(1944) 276, str. 7. — B. Širola: Koncert prof. Petra Dumičića. Nova Hrvatska, 4(1944) 30, str. 9. — K. Kovačević: Hrvatski kompozitori i njihova djela. Zagreb 1960, 150–155. — A. R.: Jubilej Petra Dumičića. Večernji list, 15(1971) 8. XII. — J. Martinčević (J. M.): Pedeset godina umjetničkog rada Petra Dumičića. Vjesnik, 32(1971) 8. XII. — Ista: In memoriam Petru Dumičiću. Ibid., 46(1985) 5. I. — N. Turkalj: Petar Dumičić. Večernji list, 29(1985) 7. I. — Z. Veber (Z. V.): In memoriam Petru Dumičiću (1901–1984). Oko, 12(1985) 335, str. 27.
 
Ivona Ajanović-Malinar (1993)