Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DROBAC, Antun, ljekarnik i kolekcionar (Dubrovnik, 13. VI. 1810 — Dubrovnik, 8. III. 1882). U Padovi studirao ljekarništvo u R. Visianija. Po završetku studija 1830. preuzeo vođenje ljekarne Male braće u Dubrovniku, ali je već 1832. otvorio svoju ljekarnu na Placi kraj Sponze. Pratio je otkrića u farmakoterapiji te sudjelovao u uporabi prve narkoze eterom i o tome 1847. objavio članak u listu Gazzetta di Zara. Zaslužan je za otkriće i praktičnu uporabu insekticidnoga djelovanja buhača, a 1867. preventivnim mjerama spriječio je epidemiju kolere u Dubrovniku. Kao brodovlasnik brinuo se da njegovi brodovi imaju dobro opskrbljene brodske ljekarne. Tijekom 40 godina obavljao je različne dužnosti u upravi grada Dubrovnika i zaslužan je za unapređenje kulturnoga i gospodarskoga života u gradu. Rano se počeo baviti dagerotipijom i već 1845, na molbu vladike Petra II. Petrovića Njegoša, dao pouku cetinjskom učitelju Miloradu Medakoviću. Uz Zagrepčanina D. Novakovića ubraja se u prve hrvatske fotografe. Kao predsjednik Trgovačko-obrtničke komore nastojao je isposlovati osnivanje tehničke škole. Radi toga je 1867. skupio poklone za potrebnu prirodoslovnu zbirku (Cabinetto di Storia naturale della camera di commercio di Ragusa). Kako bečka vlada nije odobrila osnivanje škole, D. je zbirku poklonio gradu Dubrovniku i 1872. osnovao Domorodni muzej (Museo patrio). Nakon smrti dubrovačka ga je općina proglasila zaslužnim građaninom i postavila mu bistu u muzeju, koju je izradio I. Rendić 1885.

LIT.: Antun Drobac. Slovinac, 5(1882) 8, str. 127. — L. Marčić: Dubrovački muzej. Priroda, 17(1927) str. 200–208. — Z. Devetak: Prilog historijatu proizvodnje buhača u Dalmaciji. Farmaceutski glasnik, 10(1954) 6, str. 294–299. — M. D. Grmek: Ljekarnici u nekadašnjem javnom i kulturnom životu Hrvatske. Ibid., 11(1955) 7/8, str. 277. — H. Tartalja: Djelo ljekarnika i prirodoslovaca Dubrovnika. Dubrovnik, 18(1975) 3/4, str. 39–41. — A. Seferović: Za fotografiju — dvije ovce. Slobodna Dalmacija, 45(1988) 13 446, str. 12–13. — I. Perić: Uloga Antuna Dropca u javnom životu Dubrovnika. Anali za povijesne znanosti HAZU, 29(1991) str. 277–287.
 
Vera Humski (1993)