Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUJMUŠIĆ, Tvrtko, otorinolaringolog (Tuzla, 2. I. 1903 — Rijeka, 1. XII. 1992). Gimnaziju završio 1921. u Varaždinu, studij medicine 1927. u Zagrebu. God. 1928/29. bio okružni liječnik u Dekanovcu kraj Čakovca, zatim do 1931. sekundarni liječnik Bolnice za duševne bolesti u Stenjevcu kraj Zagreba. Specijalizirao otorinolaringologiju u zagrebačkoj Bolnici milosrdnih sestara 1931–34, potom do 1941. bio asistent Klinike za uho, nos i grlo u Zagrebu. God. 1941/42. bio je voditeljem Otorinolaringološkog odjela Državne bolnice u Sarajevu, a 1942 –46. voditelj Odjela za bolesti uha, nosa i grla Bolnice milosrdnih sestara u Zagrebu. Habilitirao se 1943. za privatnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, pa je od te godine Odjel djelovao kao nastavna baza Fakulteta. God. 1946. premješten je u Banju Luku, gdje organizira Otorinolaringološki odjel, a 1949–51. primarijus je Odjela za bolesti uha, nosa i grla zagrebačke Opće bolnice »Dr. Mladen Stojanović« (Bolnica »Sestre milosrdnice«). Tijekom 1951. nekoliko mjeseci vodi Otorinolaringološki odjel u Sisku, a od kraja te godine do 1962. voditelj je Otorinolaringološkog odjela Opće bolnice »Braća dr. Sobol« u Rijeci, odn. od 1962, kada taj Odjel dobiva status klinike, do umirovljenja 1973. predstojnik je Klinike za otorinolaringologiju. Nastavom iz otorinolaringologije na novoosnovanom Medicinskom fakultetu u Rijeci započeo je 1955, habilitiravši se 1957. za naslovnog docenta radom o slučajevima skleroma u Istri (Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1957). Za sveučilišnog docenta izabran je 1960, potom 1964. za izvanrednog te 1969. za redovitog profesora. — Bavio se audiologijom i sastavio ototipsku skalu na hrvatskom jeziku; proučavao je ozenu, napose njezino kirurško liječenje suzivanjem nosne šupljine; istraživao tuberkulozu u otorinolaringologiji te obrađivao druge otorinolaringološke teme (Liječnički vjesnik, 1934, 1936; Zeitschrift für Laryngo-Rhino-Otologie, Stuttgart 1955; Medicina, 1964, 1966–67, 1969; Arhiv za zaštitu majke i djeteta, 1965; Acta Facultatis medicae fluminensis, 1966, 1968–69, 1970; Symposia oto-rhino-laryngologica Iugoslavica, 1970–71; Libri oncologici, 1972). Napisao je nekoliko poglavlja u knjizi A. Šercera Otorinolaringologija, 2. Klinika (Zagreb 1965).

LIT.: T. Matutinović: In memoriam prof. dr. sc. Tvrtko Dujmušić (1903–1992). Liječnički vjesnik, 115(1993) 3–4, str. 131–132.
 
Vladimir Dugački (1993)