Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUDAN, Leonardo, pjesnik i političar (Kaštel-Kambelovac, 1798 — Split, 2. II. 1864). Pohađao sjemenište u Splitu, zatim u Padovi studirao književnost i oba prava te stekao doktorat. U splitskom Općinskom vijeću bio 1828–30. jedan od prisjednika, 1832–34. načelnik, 1834–37. općinski upravitelj, 1837–40. i 1848–52. načelnik, a 1858. i 1860. vijećnik. Od 1834. do 1840. bio je predsjednik Agrarne komisije u splitskom okrugu i predsjednik Javne dobrotvornosti te 1848. zapovjednik Narodne garde u Splitu. U prvom mandatnom razdoblju Dalmatinskog sabora 1860–64. zastupnik u kuriji veleporeznika. God. 1848. protivio se sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom, a 1861. u Dalmatinskom saboru također se zauzimao za autonomiju Dalmacije. — Napisao više pjesama, većinom prigodnica, i nekoliko nekrologa. Radove tiskao u Padovi (1818, 1827) i Splitu (1835, 1837, 1844/45, 1847, 1851–52, 1854–57. i 1862) kao letke u novinama (Gazzetta di Zara, 1836, 91 i 1837, 99; Favilla triestina, 1839, 37), časopisima (Annuario dalmatico, 1859) i drugima publikacijama (A. Bajamonti, Della vita e degli scritti dell’Abate Dr. Francesco Carrara, Split 1854). God. 1847. napisao je veće djelo Le antichità di Spalato, koje je zagubljeno. Dvije zbirke njegovih pjesama čuvaju se u Sveučilišnoj knjižnici i Arheološkom muzeju u Splitu. Nekoliko mu je djela uglazbljeno i prikazano: 1834. tekst za kantatu u čast careva rođendana, 1836. melodrama La tomba (oba djela uglazbio je D. Barocci) i 1847. Scena lirica (uglazbio A. Visetti).

DJELA: La giostra di Sign, nel giorno natalizio di S. M. imperatore e re Francesco I. Venezia 1827. — A mons. Paolo Miossich vescovo di Spalato ... Ode. Spalato 1830. — Nel giorno natalizio di S. M. l’imp. e re Francesco primo. Cantata. Spalato 1834. — La tomba. Azione melodrammatica ... Spalato 1836. — Scena lirica posta espressamente in musica dal maestro Alberto Visetti ... Spalato 1847. — Ode. Immacolata! Un cantico ... Spalato 1855.
 
LIT.: Schematismo provinciale della Dalmazia, 1828, str. 53. — F. Carrara: Di un scritto nuovo del Kopitar. A Leonardo nobile de Dudan dottore in legge e podestà di Spalato. Gazzetta di Zara, 1840, 59, str. 234–236; 60, str. 237–240. — Schematismo dell’Imperiale Regio governo della Dalmazia. Zara 1840, 87, 102, 177. — I. Düringsfeld: Aus Dalmatien. Prag 1857, 298. — G. Franceschi: Della vita e degli scritti di Stefano Ivacich. Annuario dalmatico, 1(1859) str. 91–109. — (G. Brainovich): Illustrazione del Teatro Bajamonti in Spalato. Spalato 1860, 8. — A. Bajamonti: Estratto della tornata del Consiglio municipale dei 23 Decembre 1860. Spalato 1860. — G. Zarbarini: Versi dalmatici. Spalato 1886, 71, 249. — Isti: Il palazzo di Diocleziano e il II della Diocleide. Spalato 1890, 14. — (M. Škarica): Gradski upravnici u Splitu. Splitski almanah i adresar za godinu 1925. Split 1925, 42. — G. Novak: Poziv Obrovca za slavenstvo Dalmacije 7 aprila 1848. Magazin sjeverne Dalmacije, 2(1935) 2, str. 87–94. — S. Antoljak: 1848 godina i Split. Istoriski zapisi, 7(1954) X/1, str. 119–144. — G. Novak: Kako je došlo do pobjede Hrvata u Splitu god. 1882. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 9(1962) str. 8. — Isti: Povijest Splita, 3. Split 1965. — M. Zorić: Romantički pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku. Rad JAZU, 1971, 357, str. 355, 380, 383–384, 387–388, 467. — I. Perić: Dalmatinski sabor. Radovi Centra JAZU u Zadru, 25(1978) str. 215, 228. — C. Fisković: Splitsko kazalište do sredine 19. stoljeća. Dani hvarskog kazališta, XIX stoljeće. Split 1979, 357, 370–372. — D. Božić-Bužančić: Kulturni i društveni život Splita u prvoj polovici XIX stoljeća. Ibid., 389. — Š. Jurić: Pjesma o sinjskoj alci iz 1827. godine. Arheološka i historijska baština Cetinske krajine. Zbornik Cetinske krajine, 1981, 2, str. 185–197. — K. Prijatelj: Dopune katalogu splitskih slikara sredine prošlog stoljeća. Kulturna baština, 9(1983) 14, str. 79–84.
 
Arsen Duplančić (1993)