Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUGAČKI, Vladimir, oftalmolog i medicinski povjesničar (Zagreb, 26. II. 1939). Sin Zvonimira, geografa. U Zagrebu 1957. završio gimnaziju te 1964. studij medicine. Od 1966. do 1969. asistent Instituta za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti JAZU u Zagrebu, do 1972. liječnik zagrebačke Stanice za hitnu medicinsku pomoć. Uz to 1969–71. asistent u dopunskom radu u Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskoga fakulteta. God. 1972–75. specijalizirao oftalmologiju u Klinici za očne bolesti Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu, u kojoj radi kao voditelj Polikliničke službe za dječje očne bolesti. — Bavi se dječjom oftalmologijom, elektrofiziološkom dijagnostikom te primjenom ultrazvuka u kliničkoj oftalmologiji (Medicinar, 1961; Acta ophthalmologica Iugoslavica, 1975; Jugoslovenski oftalmološki arhiv, 1975, 1979; Liječnički vjesnik, 1975; Defektologija, 1977). Proučava povijest oftalmologije i drugih medicinskih struka u Hrvatskoj (Saopćenja »Pliva«, 1964, 1966; Primaljski vjesnik, 1966–67; Jugoslovenski oftalmološki arhiv, 1974, 1977; Jugoslavenska ginekologija i opstetricija, 1976; Liječnički vjesnik, 1977, 1979–81; Acta ophthalmologica Iugoslavica, 1978, 1985–86; Acta medicorum, 1990; Neurologia Croatica 1991–92). Obrađuje život i rad zaslužnih hrvatskih liječnika, navlastito njihovo djelovanje izvan medicinske struke (Medicinar, 1962–63; Saopćenja »Pliva«, 1967–68, 1970–71; Liječnički vjesnik, 1972–73, 1977, 1980, 1984–86; Anali Opće bolnice »Dr J. Kajfeš«, 1974, 1976, 1981, 1986; Anali Kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, 1976; Medica Jadertina, 1976; Prirodoslovna baština Slavonske Požege, zbornik, Slavonska Požega 1977; Udio Like u prirodnim znanostima i privredi, Zbornik radova znanstvenog simpozija, Gospić 1978; Zbornik radova Prvog simpozija povijesti zdravstvene kulture Slavonije i Baranje, Osijek 1982; Acta biokovica, 1983; Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, 1987). Prikazao je povijest mnogih hrvatskih zdravstvenih ustanova, liječničkih društava i medicinskih škola, medicinskih časopisa i književnosti (Liječnički vjesnik, 1967–68, 1974, 1977–78, 1982; Medicinar, 1968, 1974; Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, 1984, 1987; Medicinski anali, 1987). Napose se bavi povijesnim razvitkom i etimologijom medicinskog nazivlja istražujući starije hrvatsko medicinsko pojmovlje (Liječnički vjesnik, 1963; Zbornici radova I. i II. simpozija iz povijesti znanosti, Zagreb 1978. i 1980; Acta medicorum, 1990; Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1991; Zbornik radova Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata, Zagreb 1992). Surađivao je u drugoj knjizi Zdravstvo u SR Hrvatskoj (Zagreb 1981), u udžbeniku Oftalmologija (Zagreb 1985, 19882) te u spomenici Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1917–1992 (Zagreb 1992). Bio je glavni urednik časopisa Medicinar (1963–64). Član je uredništva Medicinske enciklopedije, Rječnika medicinskog nazivlja i Hrvatskoga biografskog leksikona. Predsjednik je Hrvatskog društva za medicinsko nazivlje.

DJELA: 60 godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1917–1977 (suautori J. Posinovec i B. Belicza). Zagreb 1977. — Klinički bolnički centar – prošlost, sadašnjost i budućnost (suautor M. Gjurašin). Zagreb 1982. — Hrvatska medicinska bibliografija (suautor M. D. Grmek), I/3. Zagreb 1984. — Liječničko iverje, 1874–1941 (omotni naslov: Iz liječničke povijesti; suautor Š. Jurišić). Split 1988.
 
LIT.: Saopćenja »Pliva«, 13(1970) 1, str. 47–48. — Zbornik liječnika Hrvatske, 1874–1974. Zagreb 1974, 372. — Dictionary of International Biography. Cambridge 199222.
 
Redakcija (1993)