Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUGONJIĆ VRHOVČIĆ, Nedjeljko (Ivan), vjerski pisac (Vareš, 19. III. 1885 — Visoko, 2. X. 1918). Gimnaziju pohađao 1899–04. u Gučoj Gori kraj Travnika i Visokom. Potom stupio u Franjevački red u Fojnici 1904. Filozofiju i bogosloviju studirao u Livnu i Sarajevu 1906–10, a zaređen je za svećenika 1909. Bio kapelan u Jajcu, Tuzli i Varešu, nastavnik u Visokom te urednik Glasnika sv. Ante 1917–18. Pisao je pjesme, propovijedi, crtice i članke religioznog sadržaja, potpisujući se također pseudonimima Serafin Zvjezdanov, Ljubomir Budimirov, Dug Vrhovčić, Nedj. Dugonići Nedjeljko. Objelodanio je nekoliko samostalnih djela i surađivao u Glasniku Presvetoga Srca Isusova (1905, 1907), Istini (1905), Ružičnjaku sv. Franje (1905, 1910), Glasniku sv. Ante (1906–18), Marijinu cvijetnjaku (1906), Pobratimu (1906–08), Kršćanskoj obitelji (1907–09), Luči (1907–08), Hrvatstvu (1908), Serafinskom perivoju (1909–13), Za vjeru i dom (1909–10), Glasniku sv. Franje (1911, 1913–15), Napretku (kalendar, 1916–17), Našoj misli (1916) i Obitelji (1918). Pisanje mu se odlikuje kratkoćom, lakoćom i ljepotom jezika (A. L. Gančević). Bavio se također fotografijom i glazbom.

DJELA: Kraljici Hrvata. Tuzla 1912. — Ratni zvuci. Tuzla 1914 (2 izd.), Zagreb 19153. — Svibanjske ruže (propovijedi). Varaždin 1914. — Zabavni i poučni kalendar za prostu godinu 1914. Tuzla 1914. — Serafski zvuci (pjesmarica, suautor V. Rožman). Zagreb 1915.
 
LIT.: M. Zekić: Fra Nedjeljko Dugonjić-Vrhovčić, Kraljici Hrvata. Serafinski perivoj, 26(1912) 10, str. 167–168. — H. Strauh: Kraljica Hrvata — fra Nedjeljko. Luč, 7–8(1912–13) str. 181 –183. — A. L. Gančević: Fra Nedjeljko Dugonjić-Vrhovčić, Svibanjske ruže. Naša misao, 29(1915) 1, str. 13. — (Nekrolozi): Glasnik sv. Ante, 13(1918) 11/12, str. 189–191; Naša misao, 33(1919) 1/2, str. 23–24. — J. Jelenić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebreničke, 1. Zagreb 1925. — A. Brković: Fra Nedjeljko Dugonjić-Vrhovčić. Glasnik sv. Ante, 25(1930) 1, str. 25–26. — V. Koroman: Bio-bibliografija starijih hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine. Život, 28(1979) 11/12, str. 723–740. — A. S. Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Sarajevo 1991.
 
Anto Slavko Kovačić (1993)