Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

EHRLICH-STEIN, Vera, psiholog, sociolog i socijalni antropolog (Zagreb, 4. X. 1897 — Zagreb, 9. VIII. 1980). Kći A. Ehrlicha, građevinskog inženjera. Srednju školu (Ženski licej — pedagoški odjel) završila je u Zagrebu 1916. U Beču studirala pedagogiju i psihologiju, a u Berlinu proučavala suvremene pedagoške metode. Potom je predavala psihologiju u seminarima za učitelje i socijalne djelatnike u Zagrebu te zajedno sa suprugom B. Steinom osnovala Radnu zajednicu za individualnu psihologiju. God. 1941. morala je pobjeći iz Zagreba. Nakon skrivanja u Splitu i na Visu bila je u izbjeglištvu u Italiji 1944–51. U Bariju je radila za agenciju UNRRA kao socijalna djelatnica. God. 1951–60. bila je lektor slavenskih jezika na University of California u Berkeleyu i suradnica poznatoga američkog antropologa A. Kröbera. Nakon povratka u Zagreb predavala je socijalnu antropologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta i na Fakultetu političkih nauka. — U početku se kao psiholog bavi problemima odgojnog i obrazovnog procesa u okviru tzv. pokreta nove škole, a 1933–36. nastoji opisati novu odgojnu praksu, koja osporava represivnu spregu autoritarne škole i obitelji. Knjiga Porodica u transformaciji rezultat je opširne ankete o porodičnom životu i položaju žene u tradicijskoj kulturi koju je E. vodila 1937–40. uz suradnju seoskih učitelja u 300 sela na području tadašnje Jugoslavije. Brojnim napisima sudjelovala je 1930-ih i u feminističkom pokretu. Neobjavljen je ostao tekst memoarskoga karaktera Amerika izbliza. Stručne članke objavljivala u periodicima Dom i škola (1934), Savremena škola (1934), Židov (1934–35, 1937), Napredak (1935, 1938), Jevrejski kalendar (1936), Lekar (Beograd 1936), Žena danas (Beograd 1936–38), Književnik (1937–38), Hrvatski učiteljski dom (1938), Život i rad (Beograd 1938), The Sociological Review (London 1940, 1945), Società (Firenca 1946), Sociologus (Berlin 1952), Jevrejski alamanah (Beograd 1955–56), Etnološki pregled (Beograd 1960), Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (1960), Bilten (Tel Aviv 1961), Current Anthropology (Chicago 1965, 1968, 1972), Sociologija (Beograd 1965, 1969, 1971–74), Sociologija sela (1969, 1971–72), Südost-Forschungen (München 1969), Anthropologica (Ottawa 1970), International Journal of Sociology (New York 1971, 1974), Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (1971), Revija za sociologiju (1972), Gledišta (Beograd 1974), Oko (1974) te članak The Last Big Zadrugas: Albanian Extended Families in the Kosovo Region u Communal Families in the Balkans (Notre Dame, Indiana, SAD, 1976).

DJELA: Kolektivni rad u savremenoj školi. Zagreb 1933. — Individualna psihologija u školskoj praksi. Zagreb 1934. — Metoda Montesori u školi. Zagreb 1934. — Današnje dijete — Problemi savremenog odgoja. Zagreb 1936. — Vaspitanje male dece. Beograd 1937. — Porodica u transformaciji. Zagreb 1964, 19712. — Family in Transition. Princeton (SAD) 1966. — U društvu s čovjekom — Tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina. Zagreb 1968, 19782.
 
LIT.: (Osvrti na Kolektivni rad u savremenoj školi): Obzor, 74(1933) 267, str. 2–3. — M. Iveković, Književnik, 6(1933) 12, str. 504–506. — F. Jelašić, Nastavni vjesnik, 42(1933–34) str. 146–149. — Z. Pužar, Srpski književni glasnik (Beograd), NS 15(1934) XLI/5, str. 397–398. — R. Simeon, Hrvatska revija, 7(1934) 2, str. 108–109. — M. Simon: Hrvatska smotra, 2(1934) 1, str. 20–24. — M. R. Majstorović (M. R. M.), Učitelj, NS 15(1934–35) 4, str. 317–318. — (Osvrti na Individualna psihologija u školskoj praksi): F. Jelašić, Nastavni vjesnik, 42(1933–34) str. 215–218. — J. R., Učitelj, NS 15(1934–35) 6, str. 472–473. — A. Lebl, Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva (Beograd), 18(1937–38) 9, str. 797–802. — (Osvrti na Metoda Montesori u školi): M. R. Majstorović, Učitelj, NS 15(1934–35) 9, str. 709–710. — (Osvrti na Današnje dijete): U., Književnik, 9(1936) 2, str. 83–86. — I. Kozarčanin (I. K.), Dom i škola, 6(1936–37) 1, str. 11–12. — R. D. Gaćić, Učitelj (Beograd), 18(1937–38) 3, str. 179–181. — T. Brajović, Glas nedužnih, 9(5)(1938–39) 1/2, str. 56–59. — P. Fabrizius: Cultural Contrasts: Prewar Yugoslavia and Modern USA. The Delphian Quarterly (Chicago), 36(1953) 4, str. 19–23. — Z. Črnja: Nesvakidašnja knjiga. Telegram, 5(1964) 212, str. 5. — J. Jelić: Knjiga za svakoga. Ibid., 9(1968) 434, str. 4. — N. Smailagić: Vera St. Erlich, U društvu s čovjekom. Politička misao, 5(1968) 3, str. 521–523. — O. Mandić: V. Erlich, U društvu s čovjekom. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 19(1969) 2, str. 119–200. — I. Graovac: Vera St. Erlich, Jugoslavenska porodica u transformaciji. Časopis za suvremenu povijest, 4(1972) 3, str. 187–195. — M. Iveković: Hrvatska lijeva inteligencija 1918–1945, 1. Zagreb 1970, 280–287. — O. Supek-Zupan: Porodica u transformaciji. Žena, 34(1976) 3, str. 42–49. — O. Supek: Vera Stein Erlich (1897–1980). Current Anthropology (Chicago), 22(1981) 2, str. 196–197. — L. Sklevicky: Odnos spolova u znanstvenom i publicističkom radu Vere Stein Erlich. Žena, 42(1984) 5/6, str. 62–74. — Ista: Ispod mogućnosti recepcije — Neki uvidi Vere Stein Erlich. Revija za sociologiju, 14(1984) 3/4, str. 309–317. — O. Supek-Zupan: O djelu Vere Stein Erlich. Ibid., str. 307–308. — Ista: Utjecaj američke antropologije na rad Vere Stein Erlich. Ibid., str. 319–326. — Ista (O. S. Z.): Vera Stein Erlich. Biografija i bibliografija. Ibid., str. 339–342. — B. Kovačević: Psihoanaliza i ljevica. Zagreb 1989, 72–80.
 
Vera Humski (1998)