Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ERHATIĆ, obitelj graditelja orgulja sa sjedištem u Križevcima. Začetnik je obiteljske orguljarske djelatnosti Josip (1846–1933). Orguljarski zanat izučio 1871–74. u F. Rawke u Mariboru. Neko je vrijeme radio u orguljara J. Pettera u Varaždinu, a o. 1890. nastanio se u Križevcima i počeo raditi samostalno. Na poč. XX. st. osnovao je skupa sa sinom Viktorom tvrtku »Josip Erhatić i sin« te razvio znatnu proizvodnju orgulja i harmonija. Njegov je nasljednik sin Viktor (1878–1960). Nakon što je izučio zanat u očevoj radionici, usavršavao se tri godine u L. Walckera u Ludwigsburgu, a upoznao se i s proizvodima glasovite pariske radionice Cavaillé-Coll. Osobito nadaren konstruktor, očevu je radionicu u Križevcima modernizirao i proširio te je zapošljavao i do 15 radnika. Misli se da su sve sačuvane orgulje tvrtke Erhatić uglavnom Viktorovo djelo. Viktorov nasljednik je sin Branko (1910–1975). Izučio zanat u obiteljskoj radionici. Radio najprije s ocem u Križevcima, zatim u Zagrebu u radionici Heferer. Potkraj 1930-ih utemeljio je radionicu u Splitu, ali je 1943. zatvorio. God. 1946. osnovao u Zagrebu (Kačićeva ul., kbr. 7a) samostalnu radionicu koju je vodio do 1957, potom se vratio u Križevce te radio u obiteljskoj radionici do pred smrt. Prema sačuvanim instrumentima, tvrtka Erhatić gradila je samo manje orgulje (do 12 registara); popisano ih je u svemu 16 u crkvama u Križevcima (Sveti Križ i zavjetna kapela Majke Božje Koruške) i u mjestima križevačke okolice: Đurđic (1899), Miholec (1901), Preseka (1902), Carevdar (1903), Ilova (1904), Pogančec (1906), Gušćerovec (1908), Gornji Dubovec (1910), Sveti Petar Orehovec (1911), Kalnik (o. 1912), Erdovec, Sigetec i dr.

LIT.: J. Böhm: Odgovori na pitanja za sabiranje građe o glazbi, napose crkvenoj, 3. Dubovec kod Križevaca. Sv. Cecilija, 13(1919) 1, str. 15–16. — M. Lulić: Dubovec kod Križevaca. Ibid., str. 16–17. — F. Vugrinec: Kolaudacija orgulja u Gornjoj Rijeci. Ibid., 17(1923) 1, str. 57. — F. Starè: Crkveni koncerat u Vinkovcima. Ibid., 20(1926) 4, str. 155–156. — Popravak orgulja u župskoj crkvi u Ivanjskoj. Ibid., 21(1927) 2, str. 109. — I. Babarović: Orgulje i orguljaši u Sutivanu. Ibid., 32(1938) 3, str. 87–88.
 
Ivona Ajanović-Malinar (1998)