Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ERICH (Erik; Aericus, Ericus, Heinrichus, Hericus), furlanski markgrof (VIII. st.). Aleman iz Strasbourga. Kada su 788. Franci pokorili Bavarsku, ponovo zavladali Karantanijom i zauzeli Istru, postali su susjedi avarskom kaganatu, objema hrvatskim kneževinama i bizantskoj Dalmaciji. Za franačkog pohoda protiv Avara, bavarskih saveznika, 791. Francima je prišao knez panonskih Hrvata, Vojnomir, priznavši njihovu vlast. U novom pohodu 795. Karlo Veliki povjerio je južnu vojsku Erichu, kojemu se pridružio Vojnomir. Oni su pobijedili Avare, uništili njihov hring između Dunava i Tise te stekli bogat plijen (Heinricus dux Foroiuliensis missis hominibus suis cum Wonomyro Sclavo in Pannonias hringum gentis Avarorum ... spoliavit). E. je bio i na čelu vojske, koja je 799. krenula na južnu hrvatsku kneževinu, ali je tada nije uspjela osvojiti. Hrvati su Ericha dočekali i iz zasjede ubili. Franački ljetopisac i biograf Einhard piše da se to dogodilo kraj Trsata (Ericus dux Foroiulianus in Liburnia iuxta Tharsaticam maritimam civitatem insidiis oppidanorum opressus est), a akvilejski patrijarh Paulin piše da se to zbilo kraj Lovrana podno Učke (mons inimice, Laurentus qui diceris ... ubi cecidit vir fortis). Prigodom Erichove pogibije Paulin je spjevao žalopojku, u kojoj slavi njegova djela i kaže da ga oplakuje Jadransko more i devet rijeka od Dunava, Tise i Save do Soče i Natisone.

LIT.: F. Rački: Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia. Zagrabiae 1877. — F. Šišić: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925. — M. Kos: Zgodovina Slovencev. Ljubljana 19552. — M. Suić: Granice Liburnije kroz stoljeća. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1955, 2, str. 273–296. — N. Klaić: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb 1971. — Einhard: Život Karla Velikog. Zagreb 1992. — I. Goldstein: Bizant na Jadranu. Zagreb 1992.
 
Josip Lučić (1998)