Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FABIANEC, Milutin, mačevalac (Zagreb, 6. II. 1888 — Zagreb, 24. IV. 1935). God. 1899–1903. polazio gimnaziju u Donjoj Stubici i vojnu realku u Kőszegu. Izabravši vojno zvanje, završava Kadetsku školu u Pragu. Tijekom I. svjetskog rata bio časnik u austrougarskoj vojsci te je 1918. umirovljen u činu konjičkog satnika. God. 1919. vraća se u Zagreb i zapošljuje u Jugoslavenskoj banci, gdje radi do smrti. Za službovanja u vojsci bio među najboljim mačevaocima talijanskom metodom, a natjecateljski je uspješan u maču, sablji i floretu. Nastupao na brojnim mačevalačkim turnirima (Prag, Plzeň), a na vojnomu mačevalačkom turniru u Budimpešti 1911, gdje su nastupali najbolji mačevaoci Austro-Ugarske, osvaja prvo mjesto u maču. Djeluje i kao učitelj mačevanja u zagrebačkim klubovima »Makabi« (1926–31) i Prvomu hrvatskom mačevalačkom klubu (1928–32). God. 1928. osniva Oblasno koncesioniranu školu za mačevanje i od tada obavlja različne dužnosti u mačevalačkim klubovima i savezima istaknuvši se kao animator i organizator. Jedan je od najzaslužnijih promicatelja mačevanja u Hrvatskoj između dvaju ratova.

LIT.: P. Kauders (Ks.): In memoriam Milutinu Fabijancu. Jutarnji list, 24(1935) 8349, str. 9.
 
Franjo Frntić (1998)