Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FABIJANOVIĆ, Milan, pedagog (Osijek, 18. XI. 1879 — Zagreb, 15. X. 1964). Učiteljsku školu završio u Zagrebu. Počeo je raditi u Zemaljskom zavodu za gluhonijeme u Zagrebu 1898, zatim je 1902. postavljen za učitelja vježbaonice, 1909. za glavnog učitelja muške učiteljske škole u istom gradu, a 1912. za županijskoga školskog nadzornika pri Odjelu za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade. Od 1903. do 1906. obavljao je dužnost upravitelja Književnog društva Sv. Jeronima, a 1905. imenovan je za člana ispitnog povjerenstva za učiteljsku službu na nižim pučkim školama u Zagrebu. Od 1906. do 1908. izdavao je i uređivao mjesečnik za mladež Đački napredak, u kojem su pisali učenici nižih pučkih škola. U časopisima Smilje (1902–03) i u Jugoslavenskoj obnovi – njivi (1920) prikazivao je udžbenike za pučku školu.

LIT.: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 9. Zagreb 1913, str. 50, 317, 439; 10, str. 105, 121; 11, str. 227.
 
Branko Pleše (1998)