Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FIEDLER, Ivan, industrijalac (Teplice nad Metují, 1864 — Trutnov, 18. VIII. 1932). God. 1887. došao je u Slavoniju smatrajući te krajeve pogodnim za uzgoj i preradbu lana. U Osijeku i potom u Vladislavcima osnovao je tvornice za preradbu lana. Osječka tvornica je kasnije pretvorena u tkaonicu, a cijelo poduzeće 1926. u dioničarsko društvo, kojim je upravljao F. 1904–31. Drži ga se utemeljiteljem i promicateljem lanene industrije u Slavoniji, koji je osnovao i više sličnih poduzeća u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Rumunjskoj. Pisao stručne članke u Gospodaru (1904), glasilu Slavonskoga gospodarskog društva u Osijeku. Objavio brošuru Praktična uputa u gojitbu lana i njegovu izradbu (Osijek 1904).

LIT.: Povijest naše platnene industrije. Vjesnik Osječke oblasti, 1(33)(1924) 1/2(8/9), str. 1(57); 2(58); 3(59); 4(60). — Umro Ivan Fiedler. Jugoslovenski Lloyd, 24(1932) 190, str. 3.
 
Tatjana Delibašić (1998)