Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FILIPOVIĆ, Ivan, kemijski inženjer (Sveti Ivan Zelina, 12. XII. 1911 — Zagreb, 11. VIII. 1998). Završio gimnaziju u Srijemskoj Mitrovici 1930, diplomirao 1935. te 1951. doktorirao tezom Polarografske studije s bizmutovim amalgamom na Kemijsko-inženjerskom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Kao inženjer radio u zeničkoj Željezari 1935–41, zatim u Zagrebu bio asistent u Institutu za goriva, rude i metalurgiju 1941–46, asistent od 1946. i docent od 1951. na Farmaceutskom fakultetu te od 1954. izvanredni i od 1961. redoviti profesor na Tehničkom (od 1956. Tehnološkom) fakultetu do umirovljenja 1982. Osnivač je i predstojnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju Tehnološkog fakulteta 1954–80, predstojnik Odjela za kemiju kompleksa u otopinama i elektroanalizu Instituta za anorgansku i analitičku kemiju zagrebačkog Sveučilišta 1960–72. Bavi se istraživanjem kompleksa u otopinama i kinetikom elektrodnih procesa. Pionir je na području primjene i razvoja polarografske metode u nas; organizirao i upravljao prvim laboratorijima za polarografiju na Farmaceutsko-biokemijskom i na Tehnološkom fakultetu. Autor i suautor znanstvenih i stručnih radova u periodicima Brennstoff-Chemie (Essen 1939), Tehnički vjesnik (1941, 1943), Kemijski vjesnik (1943), Arhiv za kemiju (1946, 1951), Journal of the American Chemical Society (Washington 1954), Croatica chemica acta (1958–61, 1963–65, 1967–70, 1972–73, 1975–76, 1978–80, 1985), Analytical Chemistry (Washington 1973, 1975), Journal of Electroanalytical Chemistry (Amsterdam 1973), Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (Oxford 1974), Analytica chimica acta (Amsterdam 1975, 1980, 1982), Electrochimica acta (Oxford 1975), Kemija u industriji (1981), Talanta (Oxford 1981), Thermochimica acta (Amsterdam 1981), Inorganic Chemistry (Washington 1990), Electroanalysis (Weinheim 1991). Napisao skripta Anorganska kemija, 1–3 (Zagreb 1956, 1957; više izd. do 1967), Praktikum iz opće i anorganske kemije (s V. Polakom; Zagreb 1960), Uvod u kvalitativnu kemijsku analizu (Zagreb 1957, Sarajevo 1964). Sudjelovao u prijevodu knjige E. Wieberga (Anorganska kemija, Zagreb 1952, 1967). Bio predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva 1964. i 1965; član je Međunarodnoga elektrokemijskog društva u Zürichu. Dobio Nagradu »Ruđer Bošković« 1975, Nagradu »Davorin Trstenjak« 1985, Republičku nagradu za životno djelo 1991. i Medalju »Božo Težak« 1995.

DJELA: Laboratorijski priručnik za anorgansku tehničku kemijsku analizu, 1–2 (suautor P. Sabioncello). Zagreb 1946, 1948. — Laboratorijski priručnik za anorgansku kemijsku analizu, I/1 (suautor P. Sabioncello). Zagreb 1962, 19722; I/2. 1960, 19782; I/3. 1985. — Opća i anorganska kemija (suautor S. Lipanović). Zagreb 1973 (9 izd. do 1995).
 
LIT.: Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994. — V. Gržetić: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1993. Zagreb 1995.
 
Marija Kaštelan-Macan (1998)