Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FONTA, Giovanni Battista, graditelj iz Venecije (druga pol. XVII. st.). U Perastu je 1693–94. sagradio palaču koju je Mletačka Republika poklonila pomorcu i ratniku Vicku Bujoviću. U zapisu na latinskom na vanjskome zidu zabilježeno je Fontino ime (Ioan Bap[tista] Fonta). Ta skladna zgrada s monumentalnim trijemom jedna je od najljepših baroknih palača u Dalmaciji.

LIT.: K. Prijatelj: Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1956, 35. — I. Zdravković: Bujovićeva palata u Perastu i njena restauracija. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 4–5(1956), str. 356. — K. Prijatelj: Opere poco note di architetti veneziani del Seicento e del Settecento. Arte veneta (Venezia), 15(1961), str. 127–130. — A. Horvat, R. Matejčić i K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj. Zagreb 1982.
 
Lovorka Čoralić (1998)