Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FORTEZZA, Oracio (Forteca; Horacio, Horazio, Horatius Sibenici, Orazio), zlatar graver i minijaturist (Šibenik, o. 1530 — Šibenik, između 10. i 14. V. 1596). Podrijetlom iz šibenske građanske obitelji koja se javlja od XV. st. U notarskim se dokumentima spominje kao svjedok (1555, 1565), posjednik koji trguje zemljom (1563–64, 1574), kućom (1580) i dućanom (1570), bavi se novčarskim poslovima (1563). Sudjeluje 1564. u protestima pučana i građana proti velikim nametima i privilegijima šibenskog plemstva. Njegova se zlatarska djela odlikuju maštovitim kompozicijama, obiljem ornamenata, minucioznom obradbom detalja i vrhunskom kakvoćom graviranja. God. 1555. izradio je ukrasni mjedeni pladanj (danas u British Museum u Londonu), na kojemu je prikazao likove rimskih careva i potpisao se kao učenik majstora Stefana. Poznata su još tri njegova pladnja: iz 1557 (Museo Nazionale u Firenci), s prizorima herojskih djela iz antičke povijesti i portretnim medaljonima; iz 1562 (Victoria and Albert Museum u Londonu) te iz 1572–75 (Muzej grada Šibenika), na kojem je uz motive iz rimske povijesti urezao i prizore vezane uz kosovsku bitku (podvig i pogibija Miloša Obilića). U Museo Correr u Veneciji nalaze se vrč i zdjela koju je izradio za mletačku obitelj Trevisan. Za šibensku bratovštinu sv. Duha izradio je srebrne reljefe na koricama matrikule iz 1577, za bratovštinu sv. Ivana minijature u matrikuli (1561–69) i srebrne reljefe na njezinim koricama (1592). Uz spomenute sačuvani su i reljefi na koricama matrikule bratovštine sv. Barbare, a izgubljeni oni s matrikule bratovštine sv. Andrije (tragovi tih reljefa djelomično su vidljivi na koricama; prema dokumentima, F. je 1585. preuzeo srebro za njihovu izradbu). God. 1578. restaurirao je sliku sv. Jurja i popravio križ za bratovštinu i crkvu sv. Marije od Milosrđa. K. Stošić mu pripisuje i rad na kartografiji, ali o tome nema podataka.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Zagreb 1858. — V. Miagostovich: Orazio Fortezza da Sebenico. Il Nuovo cronista di Sebenico (Trieste), 2(1894) str. 84–86. — Isti: Di Orazio Fortezza da Sebenico. Venezia 1913. — A. Dudan: La Dalmazia nell’arte italiana, 2. Milano 1922. — K. Stošić: Nepoznati radovi Horacija Fortezze iz Šibenika. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 47–48(1924–25) str. 93–96. — Isti: Galerija uglednih Šibenčana. Šibenik 1936, 30. — S. Antoljak: Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj. Zagreb 1956, 47. — C. Fisković: Hrvatski umjetnici u Mlecima. Mogućnosti, 3(1956) 1, str. 18. — N. Bezić-Bozanić: Renesansni umjetnički obrt u Dalmaciji. Ibid., 23(1976) 3/4, str. 379.
 
Lovorka Čoralić (1998)